Książka Nowość wydawnicza

Nadzieja z Melos

Na przełomie 416/415 r. p.n.e. będące u szczytu potęgi Ateny całkowicie zniszczyły Melos, niewielką polis na Morzu Egejskim. Tukidydes, relacjonując w słynnym dialogu melijskim (Wojna peloponeska, V 84–116) negocjacje poprzedzające inwazję, wielokrotnie odwoływał się do kategorii nadziei (elpis). Jak rozumieli nadzieję Melijczycy, co mieli na jej temat do powiedzenia starożytni Grecy, jaką funkcję pełni ona w naszym życiu? Co odróżnia nadzieję fałszywą, zwodniczą od nadziei, bez której nie sposób żyć?

Tytuł:  Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis
Autor: Jacek Jaśtal
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
192
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-67134-01-9
DOI: 10.52097/acapress.9788367134019


Zamów książkę teraz


Nadzieja-z-Melos_baner 1
Nadzieja-z-Melos_baner 2
Nadzieja-z-Melos_baner 3
Nadzieja-z-Melos_baner 1 Nadzieja-z-Melos_baner 2 Nadzieja-z-Melos_baner 3

Jest to książka o nadziei. Moim celem nie jest jednak prezentacja stanu współczesnych badań nad tym pojęciem. Ograniczam się do prezentacji tematu nadziei w myśli antycznej, ale nie jest to też monografia na temat elpis. Nie trzymam się rygorystycznie chronologii, nie zmierzam do ścisłego odtworzenia poglądów przywoływanych myślicieli, świadomie traktuję je raczej jako inspiracje, by poszukiwać własnych wyjaśnień. Chcę jedynie lepiej zrozumieć, co czuje człowiek, kiedy odwołuje się do nadziei i jaką funkcję pełni ona w naszym życiu.

Za punkt odniesienia rozważań służą wydarzenia na Melos z owego nieszczęsnego roku, kiedy przypłynęli tam Ateńczycy. Nie interesuje mnie jednak – jak Tukidydesa – przypadek Melos jako casus z zakresu filozofii politycznej, ale konkretni ludzie, Melijczycy. Jest to zatem książka o nadziei w sytuacjach, gdy ważą się ludzkie losy. Dla mieszkańców Melos była to sprawa życia i śmierci, ale równie silne nadzieje nie muszą się wiązać z aż tak dramatycznymi wydarzeniami. Dlatego mam nadzieję – no cóż, nie sposób wyrazić tego inaczej – że jest to także książka o każdym z nas.

Wstęp


Zob. spis treści


KILKA SŁÓW O AUTORZE

Jacek Jaśtal – dr hab. filozofii, zajmuje się metaetyką, historią etyki (w szczególności starożytnej), socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował m.in. książki: Etyka i charakter (2004), Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót (2009), Etyka i czas. Wariacje aretologiczne (2015), Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenie osobowe (2018, wraz z I. Butmanowicz-Dębicką). Pracuje na Politechnice Krakowskiej.Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować