Filozofia Książka

Objawiać osobę

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zadaniem etyka jest objawiać osobę. Nie pozostaje przy tym bez znaczenia, na ile wglądy w prawdę o osobie, jakimi etyk dysponuje, są rzetelne i adekwatne. W imię miłości do człowieka należy prowadzić spór o człowieka, dociekać pełnej i wyzwalającej prawdy o człowieczeństwie. W antropologicznej refleksji lubelskiego etyka nie brak dyskusji z tymi wersjami humanizmu, które redukują doświadczenie ludzkie do jakiegoś aspektu: wolności, cielesności, kolektywności, historyczności, samowystarczalności. Niestrudzone pokazywanie rozumności człowieka przez naszego autora nie może być uznane za kolejną, niejako intelektualistyczną, redukcję antropologii. Filozofowanie wszakże polega na weryfikowaniu sądów w świetle wglądów opartych na doświadczeniu; koniecznym wymogiem racjonalnej postawy wobec człowieka jest poszukiwanie prawdy o nim.

Antropologia ks. Stycznia czerpie z dwóch źródeł poznania: “z niskości doświadczenia” i “z wysokości krzyża” – z danych rozumu i z danych wiary. Jezusa Chrystusa przedstawia on w swych pismach jako etyka wszech czasów. Etyka otwiera się na teologię z motywów antropologicznych. Często przywoływane przez lubelskiego etyka Anzelmiańskie pytanie: “Cur Deus homo?” – jest pytaniem o samego człowieka. W świetle danych Objawienia prawda o godności człowieka zostaje wypowiedziana przez Stwórcę człowieka pozostawiającego w nim swój obraz i Odkupiciela człowieka ukazującego bezgraniczną miłość Boga.

Etyka może się przejrzeć w świetle danych Objawienia i uzyskać na tej drodze dodatkowe potwierdzenie swych własnych wniosków. Z jednej strony ks. Styczeń, podobnie jak św. Tomasz z Akwinu, uważa, że łaska nie niszczy natury i dlatego poświęca swą uwagę zrozumieniu tego, co da się poznać o człowieku na polu filozofii i nauk szczegółowych, z drugiej jednak strony, podobnie jak św. Augustyn i Pascal, sądzi, że pełny blask i właściwe proporcje uzyskuje autoportret człowieka, gdy patrzymy nań w świetle poznania nadprzyrodzonego, rodzącego wiarę.

Powyższe uwagi wprowadzające w główne idee antropologii ks. Tadeusza Stycznia tłumaczą również strukturę antropologicznego tomu Dzieł zebranych.W pierwszym dziale zawarte są artykuły zogniskowane wokół pytania o istotę osoby, ośrodek ciężkości drugiego działu stanowi kwestia etycznych podstaw antropologii, naświetlana przez Stycznia w sposób oryginalny w twórczym dialogu z antropologią Karola Wojtyły, zaś trzeci dział prowadzi ku spotkaniu etyki z teologią moralną na osi antropologii.

[ fragment Wprowadzenia do Tomu Trzeciego “Dzieł Zebranych”]


Autor: Tadeusz Styczeń SDS
ISBN: 978-83-7306-628-1
Seria wydawnicza: Dzieła zebrane
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2013
Format: B5
Ilość stron: 448
twarda oprawa


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować