Tag - Tadeusz Styczeń

Filozofia Książka

Wolność w prawdzie

Zamów książkę w Księgarni Academicon! Ks. Tadeusz Styczeń w swoich etycznych i metaetycznych badaniach wypracował pewną postać etycznego personalizmu, którego...

Filozofia Książka

Objawiać osobę

Zamów książkę w Księgarni Academicon! Zadaniem etyka jest objawiać osobę. Nie pozostaje przy tym bez znaczenia, na ile wglądy w prawdę o osobie, jakimi etyk...

Filozofia Książka

Myśli serca

Zamów książkę w Księgarni Academicon! Być może o naszych czasach, o ich jakości i cechach charakterystycznych więcej mówią krótkie zapisy, skróty poetyckie...