Filozofia Książka

Świadek prawdy. O świętym Janie Pawle II – uczeń

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Towarzystwu Naukowemu KUL i Instytutowi Jana Pawła II KUL należą się gratulacje i wyrazy uznania za podjęcie się wydania Dzieł zebranych księdza profesora Tadeusza Stycznia SDS. Redaktorem VI tomu tej inicjatywy wydawniczej jest wieloletni współpracownik księdza profesora Stycznia, ksiądz profesor Andrzej Szostek MIC.

Powody podziału książki na trzy części wydają się jasne. Pierwsza część zawiera teksty księdza profesora Stycznia dotyczące życia i twórczości Karola Wojtyły przed rokiem 1978, teksty umieszczone w drugiej części książki dotyczą okresu papieskiego, zaś trzecia część książki zawiera wywiady z księdzem Styczniem dotyczące Karola Wojtyły -Jana Pawła II.

Projekt wydania dzieł zebranych ma zawszę na celu pewne podsumowanie i uporządkowanie spuścizny wybitnego autora. W przypadku VI tomu Dzieł zebranych  księdza profesora Stycznia mamy do czynienia z dwoma wybitnymi autorami: ksiądz Styczeń pisze o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II.

Teksty zebrane w książce mają dużą wartość faktograficzną i naukową. Będą służyć przyszłym pokoleniom do wypowiadania się o epoce, którą reprezentują ksiądz Styczeń i Karol Wojtyła -Jan Paweł II.

Prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Redaktor tomu: Andrzej Szostek MIC
Autor: Tadeusz Styczeń SDS
ISBN:  9789-83-7306-703-5
Seria wydawnicza: Dzieła zebrane 6
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
Format: B5
Ilość stron: 336
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować