Aktualności OJS Studio DTP Academicon

Ogłoszono nowy wykaz czasopism naukowych

W Komunikacie ministra edukacji i nauki z dn. 17.07.2023 r. ogłoszono nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Czasopisma publikowane w Open Journal Systems @ Academicon utrzymały, a częściej – poprawiły swoją sytuację punktową. Jedno czasopismo uzyskło 140 pkt, 4 czasopisma po 100 pkt, 3 – po 70 pkt, 4 – po 40 pkt i 2 – po 20 pkt. Oto pełne zestawienie: 

 • Consilium Iuridicum (ISSN: 2956-3232, e-ISSN: 2956-3720) – 100 pkt,
 • Językoznawstwo (ISSN: 1897-0389, e-ISSN: 2391-5137) – 70 pkt,
 • Problemy Współczesnej Kryminalistyki (ISSN: 1643-2207) – 40 pkt,
 • TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ISSN: 1899-7694) – 140 pkt,
 • Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ISSN: 2719-3128, e-ISSN: 2719-
  7336) – 100 pkt,
 • Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (ISSN: 1731-1438) – 70 pkt,
 • Resovia Sacra (ISSN: 1234-8880) – 40 pkt,
 • Łódzkie Studia Teologiczne (ISSN: 1231-1634) – 40 pkt,
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego (ISSN: 2080-3788) – 70 pkt,
 • Nasza Przeszłość (ISSN: 0137-3218, e-ISSN: 2720-0590) – 40 pkt,
 • Palestra (ISSN: 0031-0344) – 100 pkt,
 • Konińskie Studia Językowe (ISSN: 2353-1983, e-ISSN: 2353-5148) – 20 pkt,
 • Wrocławski Przegląd Teologiczny (ISSN: 1231-1731, e-ISSN: 2544-6460) – 100 pkt,
 • Kieleckie Studia Teologiczne (ISSN: 1730-072X, e-ISSN 2719-9436) – 20 pkt.

Strony czasopism znajdują się tutaj:

Open Journal Systems @ Academicon


 

Ponadto nasze Studio DTP Academicon przygotowywało lub przygotowuje do publikacji m.in. następujące czasopisma z wykazu: 

 • Ekonomista (ISSN: 0013-3205, e-ISSN: 2299-6184) – 100 pkt,
 • Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (ISSN: 1643-8779) – 100 pkt,
 • Youth in Central and Eastern Europe (ISSN: 2409-952X, e-ISSN: 2720-4049) – 40 pkt,
 • Physical Culture and Sport. Studies and Research (ISSN: 2081-2221, e-ISSN: 1899-4849 – 140 pkt,
 • Łódzkie Studia Etnograficzne (ISSN: 0076-0382, e-ISSN: 2450-5544) – 100 pkt,
 • Etnografia Polska (ISSN: 0071-1861) – 100 pkt,
 • Ethnologia Polona (ISSN: 0137-4079) – 70 pkt,
 • Archeologia Polski (ISSN: 0003-8180) – 100 pkt,
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (ISSN: 0023-5881) – 100 pkt,
 • Lubelski Rocznik Pedagogiczny (ISSN: 0137-6136, e-ISSN: 2449-8327) – 100 pkt.

Serdecznie gratulujemy wszystkim redakcjom i dziękujemy za owocną współpracę!
Zapraszamy do współpracy z naszym Studiem DTP!

Oferta Studia DTP Academicon dla redakcji czasopism


 


Źródło: MEiN

Komunikat w formacie PDF

Pełny wykaz punktowanych czasopisma w formacie PDF

Pełny wykaz punktowanych czasopisma w formacie XLSX

 

 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować