Książka Open Access

Piotr Gutowski: Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a

Rozpoczynamy cykl prezentacji publikacji pod hasłem Otwarty Dostęp Academicon (ODA). Jako pierwszy dobry przykład „otwartości” dał prof. Piotr Gutowski, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Premierową publikacją, którą prezentujemy w otwartym dostępie, jest książka „Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a”. Kawał dobrej roboty filozoficznej. Zachęcamy do lektury i do publikowanie swoich prac w otwartym dostępnie na Academiconie! Nakład wielu cennych książek się wyczerpał lub egzemplarze gniją gdzieś w magazynie. Warto je zdigitalizować i otworzyć do nich dostęp. Niech powrócą do krwiobiegu naukowego i pracują na nazwisko autora. Propozycje digitalizacji książek można zgłaszać na adres: info@academicon.pl.

 

Kliknij, aby pobrać:

 

Oto fragmenty rezenzji precentowanej ksiażki:

Książka prezentuje poglądy Charlesa Hartshorne’a, mało w Polsce znanego klasyka filozofii współczesnej i współtwórcy tzw. filozofii procesu. W jasnym, zrozumiałym języku uprzystępnia ona podstawowe pojęcia jego metafizyki (proces, czas, aktualność, kreatywna synteza, indywiduum złożone, afektywne continuum, Bóg) oraz główne koncepcje jego metafilozofii (relację metafizyki do innych dziedzin wiedzy oraz ideę argumentacji w metafizyce). Poglądy Hartshorne’a przedstawione są na tle metafizyki A. N. Whiteheada i w szerokim kontekście filozofii nowożytnej i współczesnej.

Niezależnie od tego, czy zgodzimy się z opinią Hartshorne’a, że filozofia procesu staje się współcześnie dominującą odmianą metafizyki, trzeba podkreślić, iż owa filozofia stanowi przełom w metafizycznym pojmowaniu rzeczywistości. Przełomowość ta polega na porzuceniu dominującej w europejskiej filozofii, co najmniej od Arystotelesa, substancjalistycznej koncepcji bytu i odnoszenia wszystkich jego zmiennych aspektów do substancjalnego podłoża. Dla Hartshorne’a (jak wcześniej dla Whiteheada) stawanie się lub kreatywna synteza jest ontycznie pierwotnym faktem, rzeczywistością w sensie ścisłym. Autor opisuje to nowatorskie pojęcie stawa­nia się bardzo wnikliwie.

ks. prof. Józef Herbut

Uwzględnienie przez Autora […] imponującej literatury przedmiotu jak i jego możliwość osobistego kontaktu z Hartshorne’em nadaje całej książce szczególną wartość. W sytuacji, gdy nurt myśli procesu rodzi w polskich warunkach wiele kontrowersji, analityczne dystynkcje i uściślenia w niej zawarte mogą przeciwdziałać sztucznym konfliktom wynikającym z niezna­jomości zarówno merytorycznych tez tego nurtu filozofii, jak i jej metafilozoficznych zasad ukazujących związki z filozofią klasyczną.

abp prof. Józef Życiński

Właścicielem praw autorskich do książki jest Wydawnictwo KUL.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować