Książka

Piotr Moskal: Traktat o religii

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Przedmiotem Traktatu o religii jest religia katolicka jako religia paradygmatyczna. W pierwszej części autor odpowiada na pytanie o istotę i genezę religii. W drugiej części charakteryzuje różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny. W części trzeciej prezentuje apologię religii katolickiej. Czwarta część poświęcona jest zagadnieniu wartościowania religii, rozpoznania religii prawdziwej oraz problematyce nawrócenia.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I: ISTOTA I GENEZA RELIGII
Rozdział 1: Przedmiot Traktatu o religii
Rozdział 2: Istota religii
Rozdział 3: Geneza religii

Część II: POZNANIE W RELIGII
Rozdział 1: Wiedza religijna
Rozdział 2: Wiara religijna
Rozdział 3: Afektywne poznanie Boga
Rozdział 4: Intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej

Część III: APOLOGIA RELIGII KATOLICKIEJ
Rozdział 1: Filozoficzne usprawiedliwienie religii katolickiej
Rozdział 2: Racjonalność aktu wiary w Boże objawienie
Rozdział 3: Moc wyjaśniająca doktryny katolickiej
Rozdział 4: Argument z eksperymentalnego poznania Boga
Rozdział 5: Racje pragmatyczne

Część IV: AKSJOLOGIA RELIGII – DIAGNOSTYKA RELIGII – NAWRÓCENIE
Rozdział 1: Wartościowanie religii
Rozdział 2: Rozpoznanie religii prawdziwej
Rozdział 3: Nawrócenie

Bibliografia
The Treatise on Religion (Summary)
Indeks nazwisk

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2014
Oprawa: twarda
Stron: 248

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.