Raport

Raport roczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2021

Ukazał się raport roczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2021. Studio DTP Academicon wykonało korektę, layout, skład i łamanie, a także przygotowało raport do druku.
Raport_FNP_2021_baner_1
Raport_FNP_2021_baner_2
Raport_FNP_2021_baner_3
Raport_FNP_2021_baner_4
Raport_FNP_2021_baner_5
Raport_FNP_2021_baner_6
Raport_FNP_2021_baner_1 Raport_FNP_2021_baner_2 Raport_FNP_2021_baner_3 Raport_FNP_2021_baner_4 Raport_FNP_2021_baner_5 Raport_FNP_2021_baner_6

Wydawca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Rok: 2022
Oprawa: miękka
Stron: 104


Pdf w otwartym dostępie


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki [zob. strona internetowa FNP].

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować