Książka

Red. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj: Ezoteryzm w zachodniej kulturze

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I: Ezoteryzm: pojęcie i sposoby podejścia
Aleksander Posacki SJ
 (Akademia Ignatianum w Krakowie) Ezoteryzm – współczesne idee, inspiracje interdyscyplinarne, perspektywy badawcze
Ks. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Przesąd jako forma ezoteryzmu
Henryk Kiereś (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Gnoza w teorii sztuki
Ks. Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński) Próba oceny zjawiska ezoteryzmu w świetle teologii chrześcijańskiej

Część II: Formy obecności
Bogumiła Truchlińska
 (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) Irracjonalizm w kulturze filozoficznej dwudziestolecia
Viara Maldjieva (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Język ezoteryzmu a ezoteryczny język. Konsekwencje etyki ezoterycznej w języku współczesnych ruchów religijnych
Imelda Chłodna (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Wychowanie ku pełnemu człowiekowi? Antropozoficzna nauka o wychowaniu Rudolfa Steinera
Michał Rozmysł (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Wróżbiarstwo. Zakres podmiotowy oraz typologizacja przedmiotowa technik przepowiadania przyszłości
Mariusz Gajewski SJ (Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu) Niewidzialne promieniowanie – rzecz o związku radiestezji z okultyzmem, New Age i ezoteryzmem

Część III: Ezoteryzm w religii i duchowości
Michał Łuczyński
 (Uniwersytet Jagielloński) Wątki ezoteryczne w tradycyjnych wierzeniach słowiańskich (na materiale słownictwa mitologicznego)
Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski) Ezoteryzm chrześcijański w duchowości prawosławnej – wybrane zagadnienia filozoficzno-teologiczne
Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński) Uruchamianie pośrednictw. Channeling, spirytyzm, mediumizm w ich relacji do świata ponadzmysłowego
Anna Nowakowska Elementy ezoteryzmu w sztuce New Age
Ireneusz Kamiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) “Przebóstwienie” kontra transformacja człowieka w “boską samoświadomość”. Soteriologia głównych nurtów chrześcijańskich a ezoteryczne samozbawienie w New Age

Noty o autorach

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 2
Seria: Religijność Alternatywna
Numer wydania: 1
Rok: 2013
Oprawa: miękka
Stron: 252

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować