Filozofia Książka

Spór o piękno

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Tytułowy spór o piękno dotyczy metafizycznego i estetycznego rozumienia piękna, jego roli w doskonaleniu osoby ludzkiej, a także definicji i kanonów piękna. Zostały m.in. przywołane klasyczne kanony z antyku greckiego i rzymskiego, z myśli Ojców Kościoła i literatury polskiej. Na kolejną część książki składają się filozoficzne koncepcje piękna (m.in. w fenomenologii, filozofii transcendentalnej, postmodernizmie), a także ujęcia obecne w filozofii innych niż europejski kręgów kulturowych (indyjskiej, japońskiej i muzułmańskiej). Przedstawione w książce bogactwo teorii filozoficznych dotyczących piękna pozwala na zaakcentowanie jego transcendentalnego charakteru, jako właściwości każdego bytu. W książce znajdują się teksty m.in.: M. A. Krąpca, A. Kijewskiej, P. Jaroszyńskiego, T. Guza, A. Maryniarczyka, R. Knapińskiego, J. Czerwińskiego, S. Longosza, A. Zmorzanki, A. Stoffa, Z. Majewskiej, D. Oko, J. Sochonia, H. Kieresia, M. Jakubczak, B. Kubiak Ho-Ci, K. Pachniak, E. Martineza.


Red. nauk.:  A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch
ISBN: 978-83-60144-65-7
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2013
Ilość stron: 473


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować