Aktualności

Spotkanie i wykłady otwarte z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca

Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, które odbędzie się 7 maja 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Okazją do spotkania jest dziesiąta rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz 100-lecie istnienia KUL-u. Podczas tegorocznego spotkania pragniemy przybliżyć w ramach Wykładu Otwartego Wkład o. prof. Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosi prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

W ramach uroczystości przewidziane jest także wręczenie nagród dla studentów za prace dyplomowe, a także młodzieży szkolnej – laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP – W służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu (w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), organizowanego przez Fundację Deo et Patriae im. o. prof. M. A. Krąpca.

(źródło ptta.pl)