Aktualności

Spotkanie i wykłady otwarte z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca

Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, które odbędzie się 7 maja 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Okazją do spotkania jest dziesiąta rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz 100-lecie istnienia KUL-u. Podczas tegorocznego spotkania pragniemy przybliżyć w ramach Wykładu Otwartego Wkład o. prof. Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosi prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

W ramach uroczystości przewidziane jest także wręczenie nagród dla studentów za prace dyplomowe, a także młodzieży szkolnej – laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP – W służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu (w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), organizowanego przez Fundację Deo et Patriae im. o. prof. M. A. Krąpca.

(źródło ptta.pl)

 

 

 

 

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.