Czasopismo Psychologia

Studia Psychologica: Theoria et praxis, t. 20 (2020) nr 2

Ukazał się nowy numer czasopisma „Studia Psychologica: Theoria et praxis” wydawanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasze studio DTP wykonało skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • skład i łamanie
SP_2020_2_baner_1
SP_2020_2_baner_2
SP_2020_2_baner_3
SP_2020_2_baner_1 SP_2020_2_baner_2 SP_2020_2_baner_3

Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 1.08.2020
Stron: 54
Zob. spis_treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


„Studia Psychologica: Theoria et praxis” publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Celem Czasopisma jest prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych, a jedynie prace prezentujące dane zjawisko w szeroki, kompleksowy sposób. Możliwe są zatem artykuły teoretyczne-przeglądowe, jak również empiryczne, ale prezentujące serię wielu badań lub metaanlizy, które w całościowy sposób omawiają dane zagadnienie, ważne z powodów naukowych i praktycznych.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować