Książka Nowość wydawnicza

Św. Tomasz z Akwinu: Dysputa o prawdzie

Książka zawiera 1 kwestię ze zbioru Quaestiones disputatae De Veritate w języku łacińskim i polskim. Jest to drugie wydanie poprawione i poszerzone o nowe studia i komentarze. Książka została przygotowana od strony komputerowo-typograficznej przez Studio DTP Academicon. Można ją zakupić w Księgarni Academicon.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Autor: Św. Tomasz z Akwinu
Tytuł: Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1
Przekład z jęz. łacińskiego: Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli: M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
380
ISBN:
978-83-65792-01-3
Oprawa:
 twarda


Drugie wydanie Dysputy o prawdzie (De veritate) – w nowej serii i szacie graficznej, oraz poszerzone o nowe komentarze – pojawia się z dwóch powodów: po pierwsze nakład poprzedniego wydania został wyczerpany, a liczne zapytania o wznowienie świadczą o zapotrzebowaniu na tego typu refleksję filozoficzną; po drugie problem źródła prawdy, związania jej z istniejącymi realnie bytami, sposobu jej poznania jest ciągle aktualny nie tylko w dziedzinie życia teoretycznego, lecz – co ważniejsze – i praktycznego. Zawirowania we współczesnej kulturze filozoficznej i naukowej mają najczęściej u swych źródeł przyjmowany i głoszony relatywizm prawdy, który prowadzi do nihilizmu tak teoretycznego, jak i praktycznego. Przywołanie Tomaszowego wykładu na temat prawdy, jej ostatecznego źródła, statusu bytowego, sposobów jej przejawiania się, a co najważniejsze: rozumienia prawdy jako „następstwa istnienia bytów” (veritas sequitur esse) – może pozwolić na nowo odkryć „drogę do prawdy”, którą zdaje się zagubiła współczesna filozofia i nauka, a wraz z nią sam filozof i naukowiec.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB


Zamów książkę teraz

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować