Filozofia Książka

Trzecie żeglowanie. Filozofia bytu a przyszłość metafizyki

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

“Trzecim żeglowaniem” został nazwany przez V. Possentiego zwrot w filozofii ku realizmowi, właściwy dla filozofii bytu, czyli metafizyki, która — jak pisze Autor — swój punkt szczytowy osiągnęła w geniuszu Tomasza z Akwinu, a który na nowo obserwujemy w filozofii. Zwrot ten w czasach współczesnych poprzedziły intensywne i twórcze odkrycia metafizyki bytu św. Tomasza z Akwinu, z jakimi spotykamy się na początku XX wieku, co dokonywało się w kontekście nurtów filozofii, dla których charakterystyczne stało się “zapomnienie bytu” na rzecz badania idei, świadomości czy języka.
Oddana do rąk polskiego czytelnika kolejna książka V. Possentiego, ukazuje w szerokim kontekście historycznym i kulturowym filozofię, która choć ze swej natury nastawiona na badanie “rzeczywistej rzeczywistości”, czyli istniejącego bytu, może przedmiot ten zgubić, a przez to popaść w nihilizm. Wskazanie na to i przypomnienie o tym jest nie tylko ważne, lecz wręcz niezbędne, aby filozofia nie “wyprzedała myślenia za bezcen” i obróciła się przeciw samej sobie.


Autor: Vittorio Possenti
Tłumaczenie: 
Anna Fligel-Piotrowska, Jarosław Merecki SDS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2006
Stron:
 147
ISBN: 
83-60144-01-X


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować