Aktualności Książka Nowość wydawnicza Open Access

Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość

uchodźcy z Ukrainy
Ukazał się raport pt. „Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość” autorstwa Piotra Długosza, Liudmyly Kryvachuk i Dominiki Izdebskiej-Długosz. Publikacja przygotowana została przez Studio DTP Academicon i dostępna jest w systemie OPM Wydawnictwa Academicon

Tytuł: Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość
Autor: Piotr Długosz, Liudmyla Kryvachuk, Dominika Izdebska-Długosz
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2022
Stron: 
48
ISBN: 978-83-62475-97-1
DOI: https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475971


Publikacja daje wgląd w sytuację uchodźców wojennych, którzy przyjechali do Polski po agresji Rosji na Ukrainę. Dostarcza ona rzetelnej wiedzy na temat cech demo-społecznych uchodźców oraz ich integracji w polskim społeczeństwie. Jest to pierwszy raport, który ukazuje dokładnie kondycję psychiczną uchodźców i problemy, z jakimi musieli się zmagać w trakcie ucieczki ze swojego kraju.

Raport można przeczytać lub pobrać w systemie Open Monograph Press Wydawnictwa Academicon.


KILKA SŁÓW O AUTORACH

Piotr Długosz – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, prof. UP. Kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych oraz dyrektor Centrum Badań Młodzieży na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autor siedmiu książek i około 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach. Kierownik dwóch międzynarodowych grantów badawczych dotyczących skutków zdalnej edukacji wśród uczniów przyznanych przez NAWA i Visegrad Grants. Założyciel Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie.  

Liudmyla Kryvachuk – dr hab., prof. UP,  kierownik Katedry Polityki Społecznej i Problemów Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2016, Uniwersytet Jagielloński, Polska); doktor habilitowany w zakresie zarządzania państwem, rozprawa habilitacyjna: „Formowanie i realizacja polityki publicznej w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie” (2014, Ukraina); doktor nauk w zakresie administracji państwowej, rozprawa doktorska: „Realizacja polityki publicznej młodzieżowej dla nieletnich na Ukrainie (administracyjno-publiczny aspekt)” (2004, Ukraina). Zainteresowania badawcze: polityka publiczna, polityka społeczna, polityka ochrony praw dzieci, praca socjalna, usługi społeczne. Autor wielu publikacji (monografie, artykuły) w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, polityki ochrony praw dzieci. Organizator i inicjator Międzynarodowych Letnich Szkół „Innowacji w polityce społecznej”, wielu konferencji naukowych. Odznaczona Nagrodą Ministerstwa Finansów Ukrainy za osiągnięcia naukowe (2009), Laureat Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej (2012).

Dominika Izdebska-Długosz – adiunkt w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, absolwentka Polonistyki UJ (2002). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2018) Od 20 lat uczy języka polskiego jako obcego, specjalizując się w grupach wschodniosłowiańskich. Autorka dwóch monografii: „Być nauczycielem polonistą – z przeszłością ku przyszłości. Rozważania pedeutologiczne”(Lwów 2017), „Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych”, (Kraków 2021); podręczników dla uczących się ze Wschodu: „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1)” (Rzeszów 2017), „Polski dla nas 1 : Польский для нас 1. Deklinacja i składnia kontrastywnie dla Słowian wschodnich (A2-B2) (Kraków 2021) oraz wielu artykułów z zakresu nauczania języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich oraz socjologii migracji. Prowadzi badania nad polsko-ukraińskim interjęzykiem. Od 2019 r. koordynator Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE w Krakowie dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego. Zainteresowania naukowe: interferencja w językach słowiańskich, kontrastywność w nauczaniu języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich, badania interjęzyka. Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować