Filozofia Książka

W poszukiwaniu moralnego charakteru

Czy posiadamy charakter moralny (dyspozycje moralne, cnoty lub wady), czy też jesteśmy jak chorągiewki na wietrze – sterowani wyłącznie przez sytuacje, w których się znaleźliśmy? Wieloautorska monografia W poszukiwaniu moralnego charakteru, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest pogłębionym i wieloaspektowym studium tego problemu. Redaktorami naukowymi książki są Natasza Szutta i Artur Szutta.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Książka stanowi pierwszy tom serii „Studia z Teorii Etyki”. Dwa pozostałe tomy tomy to: t. 2: Natasza Szutta, Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, Lublin 2017, t. 3: Artur Szutta, Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła, Lublin 2018.


Tytuł książki W poszukiwaniu moralnego charakteru może nieco zwieść, sugerując, że jest to publikacja z zakresu edu­kacji moralnej, w której podane zostaną sposoby doskonalenia moralnego charakteru, między innymi poprzez doskonalenie cnót etycznych. Tymczasem jej problematyka jest bardziej pod­stawowa, ale o fundamentalnym znaczeniu dla moralnej edukacji. Jest to głos, a właściwie wielogłos w sporze o istnienie moralnego charakteru i jego trwałych dyspozycji, w dyskusji, która aktualnie toczy się na łamach najważniejszych filozoficznych czasopism. Ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ jej inspiracją są badania empiryczne przeprowadzone w psychologii społecznej i kognitywnej. Uczestnikami tej dyskusji są sytuacjoniści, etycy będący pod dużym wpływem wyników badań we współcze­snej psychologii moralności oraz zwolennicy etyki cnót, przeciw której sytuacjoniści skierowali ostrze swojej krytyki.


Z recenzji wydawniczych:

Książka wprowadza czytelnika w samo centrum sporów między współczesnymi etykami cnoty a sytuacjonistami i pomimo iż jest pozycją zbiorową, po lekturze której moglibyśmy się spodziewać jedynie fragmentarycznej znajomości problematyki, dobór autorów i tematów sprawia, że czytelnik zyskuje wiedzę o charakterze systematycznym.
W rodzimej literaturze z zakresu etyki podejmowane w artykułach kwestie są praktycznie nieobecne.

Na podstawie recenzji prof. dr hab. Barbary Chyrowicz

Książkę czytałem z ogromną przyjemnością i rosnącym zaciekawieniem, przeradzającym się w fascynację zarówno samym sporem, sposobem jego prowadzenia, jak i rolą psychologii w tym sporze. […] Prace naukowe są dzisiaj głównie publikowane w języku angielskim, zatem polscy badacze, jeśli mają coś do powiedzenia, mówią to właśnie po angielsku. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest obecność polskich badaczy w światowym dyskursie naukowym, ale często – niestety – nieobecność światowych problemów w polskim języku. Redaktorzy książki zdołali wykonać rzecz niezwykle trudną – namówili uczestników światowej debaty i obrońców etyki cnót na arenie międzynarodowej do publikacji tekstów w języku polskim. W ten sposób powstała wzorcowa monografia, która będzie mogła inspirować dyskusje w języku polskim, ponieważ przedmiot tego sporu nie zamyka się tylko w murach akademii, ale dotyczy wielu kwestii społecznych, jak np. edukacji […].
Książkę uważam za znakomitą. Świetnie napisana, pobudza do myślenia i wykraczania poza swoją naukową grządkę.

Na podstawie recenzji dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW


Darmowy fragment książki


Zamów książkę teraz


Dr Natasza Szutta – pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki pt. Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007, i redaktor antologii Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010, oraz artykułów na temat cnoty, etyki cnót i sytuacjonistycznej krytyki etyki cnót. Zainteresowania badawcze: etyka, metaetyka, psychologia moralności. Adres e-mail: wnsnsz@univ.gda.pl.

Dr Artur Szutta – doktor filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się metaetyką, etyką i filozofią społeczną. Autor między innymi książki Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011), serii artykułów poświęconych metodzie refleksyjnej równowagi („Diametros” 35, 36, 37, 2013) oraz artykułu Authentic Civic Attitude: A Personalist Perspective („American Catholic Philosophical Quraterly” 86, 2012). Adres e-mail: aszutta102@gmail.com.


Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Redaktorzy: Natasza Szutta, Artur Szutta
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Stron:
 338
Oprawa: miękka


Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
W poszukiwaniu_baner 1
W poszukiwaniu_baner 2
W poszukiwaniu_baner 3
Loading image... Loading image... Loading image...

Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.