Książka

Wincenty Granat: Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego

Jest to drugie wydanie (z nadtytułem Fenomen człowieka) unikalnej pozycji na temat humanizmu chrześcijańskiego. Książka wydana pierwszy raz w 1976 roku nic nie straciła na aktualności, gdyż humanizm jest nadal główną – obok personalizmu – ideą, zasilającą ducha europejskiego. Wincenty Granat pokazuje, że między dążeniami humanistycznymi człowieka a dziełem zbawczym Chrystusa nie ma sprzeczności. Bazując na wydarzeniu Wcielenia, które dało początek wspólnym dziejom Boga i człowieka, ks. W. Granat przypomina chrześcijanom i zwolennikom humanizmu ateistycznego, że dla Boga również “wszystko, co ludzkie nie jest obce” oprócz grzechu. Jest to książka, która niesie wiele aktualnych idei wartych odkrycia.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Spis treści

Nowość humanizmu chrześcijańskiego (ks. Krzysztof Guzowski)
Przedmowa
Wstęp

Rozdział I. Definicje i opisy humanizmu

Rozdział II. Religia a humanizm

Rozdział III. Człowiek – obraz i podobieństwo Boga
1. Teksty biblijne
2. Relacje osobowe między Bogiem i człowiekiem
3. Udział człowieka w rozwoju dzieła stworzenia
4. Udział człowieka w mądrości i mocy Boga
5. Równość wszystkich ludzi jako obrazu i podobieństwa Boga
6. Człowiek – partner Boga w dziejach swego zbawienia
7. Cały człowiek jako obraz Boga

Rozdział IV. Śmierć człowieka i jego dysharmonia moralna
1. Śmierć człowieka
2. Dysharmonia moralna w człowieku

Rozdział V. Humanizm Syna Bożego Wcielonego
1. Wcielenie Syna Bożego
2. Humanizm samego faktu wcielenia
3. Humanizm nauki Jezusa Chrystusa
4. Humanizm w postępowaniu Chrystusa

Rozdział VI. Humanizm misteriów zbawczych Chrystusa
1. Różnorakie niewole człowieka
2. Chrystus Odkupiciel

Rozdział VII. Humanizm Kościoła Chrystusowego
1. Humanistyczny uniwersalizm Kościoła
2. Humanizm Kościoła jako misterium zbawczego

Rozdział VIII. Humanizm Kościoła w relacjach międzywyznaniowych i w dialogu z ateistami
1. Humanizm Kościoła w stosunku do braci chrześcijan
2. Humanizm Kościoła w stosunku do wyznali niechrześcijańskich
3. Humanizm Kościoła w relacjach do niewierzących

Rozdział IX. Humanizm Kościoła w stosunku do problemów ogólnoludzkich
1. Kościół wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych
2. Stosunek Kościoła do kultury
3. Stosunek Kościoła do niektórych wartości humanistycznych

Rozdział X. Nowy chrześcijański człowiek
1. Analogie biblijne
2. Wieczność i czas w życiu chrześcijanina
3. Natura i łaska w życiu chrześcijańskiego człowieka
4. Wiara, nadzieja i miłość w życiu chrześcijanina
5. Osoba i osobowość chrześcijańska
6. Chrystus w życiu chrześcijanina
7. Natura i godność chrześcijanina

Zakończenie
Bibliografia (Halina Irena Szumił)
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk (Halina Irena Szumił)
Indeks rzeczowy (Halina Irena Szumił)
Contents
Inhaltsverzeichnis

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Numer wydania: 2
Rok: 2007
Oprawa: miękka
Stron: 460

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować