Ogłoszenia

Wydawnictwo Academicon w wykazie wydawców MNiSW!

Na mocy komunikatu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 17 grudnia 2019 roku Wydawnictwo Academicon znalazło się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 80 punktów).

Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

  1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
  2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria. Wśród nich, na poziomie I, znalazło się właśnie Wydawnictwo Academicon.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Ta regulacja oznacza, że za monografię wydaną w Wydawnictwie Academicon autor będzie mógł zgłosić do dorobku 80 punktów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! > Zob. ofertę dla Autorów i Redaktorów prac zbiorowych.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować