Aktualności Ogłoszenia OJS

Dwa czasopisma znajdujące się na OJS@Academicon zakwalifikowano do programu wsparcia czasopism

Wrocławski Przegląd Teologiczny i Zeszyty Naukowe KUL, redagowane za platformie Open Journal Systems @ Academicon, zostały zakwalifikowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie gratulujemy redakcjom czasopism!

Open Journal Systems @ Academicon – cyfrowe serce czasopisma

Zainteresowane redakcje czasopism zapraszamy do współpracy: OJS, korekta, skład i łamanie.