Aktualności Ogłoszenia OJS

Dwa czasopisma znajdujące się na OJS@Academicon zakwalifikowano do programu wsparcia czasopism

Wrocławski Przegląd Teologiczny i Zeszyty Naukowe KUL, redagowane za platformie Open Journal Systems @ Academicon, zostały zakwalifikowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Serdecznie gratulujemy redakcjom czasopism!

Open Journal Systems @ Academicon – cyfrowe serce czasopisma

Zainteresowane redakcje czasopism zapraszamy do współpracy: OJS, korekta, skład i łamanie.

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.