Aktualności

Ogłaszamy listę finalistów pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego 2022!

Z radością informujemy, że w trakcie drugiego spotkania Kapituły Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego wybrano finalistów konkursu na najlepszą książkę filozoficzną 2022 roku.

Po żmudnym procesie recenzji i dyskusji podczas posiedzenia Kapituła konkursowa przyjęła uchwałę o wyłonieniu publikacji finałowych. W głosowaniu jawnym zakwalifikowano następujące książki wymienione poniżej w kolejności alfabetycznej, zgodnie z kolejnością nazwisk autorów na stronach tytułowych zgłoszonych książek:

Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, Jan Woleński, Leksykon logików polskich 1900–1939, Copernicus Center Press: Kraków 2022.

Marek Łagosz, Ontologia Boga, TW i WPN Universitas: Kraków 2022.

Bartosz Wójcik, Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla, Universitas: Kraków 2022.

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystej gali, na której zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu, oraz wydarzeń towarzyszących są dostępne na oficjalnej stronie konkursu. Aby być na bieżąco, zachęcamy do obserwowania strony internetowej, portalu filozofuj.eu i naszych mediów społecznościowych.

Z wyrazami szacunku

Fundacja Academicon


Profil na Facebooku | Wydarzenie na Facebooku | Profil na Instagramie | Oficjalna strona konkursu


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (patronat honorowy)
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!”
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować