Aktualności Wywiady

Wywiad z prof. Marianem Przełęckim z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej” (odc. 3)

Prezentujemy trzeci odcinek z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej”, poświęcony prof. Marianowi Przełęckiemu. Wywiad przeprowadziła dr hab. Anna Brożek z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcia Profesora ze wstępu do wywiadu pochodzą z prywatnych zbiorów prof. Jacka J. Jadackiego.

[Errata: We wstępie do wywiadu (1:23) lektor błędnie odczytał tytuł jednej z prac prof. Przełęckiego: zamiast „O rozumności i dobrobycie. Propozycje i morały” winno być „O rozumności i dobroci. Propozycje i morały”. Za ten lapsus bardzo przepraszamy!]

Profesor Marian Przełęcki – filozof, logik, metodolog nauki, ur. 17 V 1923 w Katowicach [zm. 9 VIII 2013 w Otwocku].

Studiował filozofię na UŁ, m.in. u J. Kotarbińskiej, T. Kotarbińskiego, M. Ossowskiej. Promotorem pracy magisterskiej P. o uzasadnianiu zdań o cudzych stanach psychicznych była Kotarbińska. W 1947 został asystentem w Katedrze Logiki UŁ, w 1952 rozpoczął pracę w Katedrze Logiki UW. W latach 1955–1961 był także adiunktem w Zakładzie Logiki IFiS PAN, kierowanym przez K. Ajdukiewicza. Stopień kandydata nauk (ówczesny odpowiednik doktoratu) uzyskał w 1957 na podstawie dysertacji o pozaformalnych kryteriach poprawności definicji w naukach przyrodniczych (praca przygotowana pod kierownictwem Kotarbińskiej); habilitował się w 1961 na podstawie rozprawy Pojęcia teoretyczne a doświadczenie (SL 11 (1961), 91–129). Tytuł naukowy prof. nadzwyczajnego otrzymał w 1971, zwyczajnego w 1986. W 1993 przeszedł na emeryturę.

P. opublikował szereg książek i ponad 100 artykułów, w tym wiele w języku ang. (m.in. w „Studia Logica”, „Synthese”, „Erkenntnis”, „Epistemologia”) oraz w serii „Grazer Philosophische Studien”. Współredagował prace zbiorowe, m.in.: Teoria a doświadczenie (z H. Einstein, Wwa 1966); Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences (z R. Wojcickim, K. Szaniawskim, Wr 1974); Twenty-Five Years of Logical Methodology in Poland (z R. Wójcickim, Wwa 1977). Był referentem na Międzynarodowych Kongresach Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (Ontario 1975, Salzburg 1983). W latach 1975–1979 należał do Executive Committee w International Union of History and Philosophy of Science – Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science, od 1984 jest członkiem Institute International de Philosophie w Paryżu.

Ważniejsze prace P.: The Logic of Empirical Theories (Lo 1969; Logika teorii empirycznych, Wwa 1988); Chrześcijaństwo niewierzących (Wwa 1989); Studia z metodologii formalnej (FN 1 (1993) nr 2–3, 23–399); Poza granicami nauki (Wwa 1996);Lektury Platońskie (Wwa 2000); O rozumności i dobroci. Propozycje i morały (Wwa 2002); Sens i prawda w etyce (Wwa 2004); Intuicje moralne (Wwa 2005); Horyzonty metafizyki (Wwa 2007).

[Jan Woleński, Przełęcki, Marian, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 428–432].