Czasopismo Pedagogika

Youth in Central and Eastern Europe, vol. 7 (2020) no. 11

Ukazał się nowy numer czasopisma „Youth in Central and Eastern Europe”, którego wydawcą jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
ycee_2020_baner_1
ycee_2020_baner_2
ycee_2020_baner_3
ycee_2020_baner_1 ycee_2020_baner_2 ycee_2020_baner_3

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 19.05.2021
Stron: 99
Zob. spis_treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikowane teksty przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Mogą mieć one charakter teoretyczny lub/i empiryczny.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować