Książka

Zbigniew Pańpuch: W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Słowo od Wydawcy
Wstęp
1. Zagadnienie przekładu słowa αρετή
2. Problem rozumienia słowa αρετή

Rozdział I. Podstawowe konteksty kulturowe pojawiania się Αρετή przed Platonem i Arystotelesem
1. ‘Αρετή w dziełach Homera
1.1. ‘Αρετή heroiczna (Iliada)
1.2. Αρετή obyczajowa (Odyseja)
2. Αρετή ludzi pracy (Hezjod)
3. Polityczne wzorce αρετή
3.1 Początki αρετή obywatelskiej
3.2. Αρετή jako posłuszeństwo prawu
4. Poetyckie wzorce άρετή
4.1. Indywidualne aspekty άρετή
4.2. Obywatelskie podstawy άρετή
4.3. Intelektualne aspekty άρετή
4.4. Boski aspekt άρετή
5. Piękno jako wzorzec άρετή
6. Sofistyczne wzorce άρετή
7. Medyczne wzorce άρετή
8. Αρετή znaturalizowana – Demokryt
9. Αρετή jako sprawność (zdrowie) duszy – Sokrates

Rozdział II. ‘Αρετή w poznaniu ludzkim 
1. Czy Platon utożsamił άρετή i wiedzę?
1.1. Αρετή a wiedza – Platona Protagoras
1.2. Αρετή a mniemanie (opinia) – Platona Gorgiasz
1.3. Definicja αρετή a wiedza o dobru – Platona Menon
1.4. ‘Αρετή jako droga wyzwolenia duszy – Platona Politeia
1.5. 2. Rola poznania w ludzkiej άρετή według Arystotelesa
2.1. Poznanie teoretyczne jako naczelna postać ludzkiej αρετή
2.2. Poznanie naukowe jako podstawowa αρετή dianoetyczna
2.3. Mądrość jako najwyższa postać αρετή dianoetycznej

Rozdział III. Rola άρετή w dziedzinie pożądawczo-wolitywnej 
1. Wyróżnienie czynnika pożądawczego w duszy
1.1. Platona troistość duszy
1.2. Arystotelesa pluralizm władz duszy
2. Określenie αρετή i jej funkcje wżyciu pożądawczym
2.1. Platońska άρετή jako harmonia
2.2. Arystotelesowska άρετή jako trwała dyspozycja (έξις)
2.3. “Εξις jako podstawa definiowania άρετή

Rozdział IV. “Αρετή a piękno moralne i sztuka 
1. Rzeczywistość jako kosmos absolutną normą i odniesieniem myśli
2. Τέχνη jako punkt odniesienia i źródło metody filozofowania Platona i Arystotelesa
3. Sztuka jako paradygmat życia moralnego u Platona
3.1. Platona krytyka sztuki naśladowczej
4. Τέχνη jako εξις rozumnego wytwarzania według Arystotelesa

Rozdział V. Rola religii w ludzkiej άρετή 
1. Platona rozumienie religii i jej rola w ludzkiej άρετή
1.1. Konieczność religii dla άρετή człowieka i funkcjonowania πόλις
1.2. Koncepcja Boga a άρετή człowieka
1.3. Religijna postawa człowieka drogą do osiągnięcia pełnej άρετή
1.4. Wiara w bogów gwarancją dobrego postępowania
1.5. Zakaz prywatnych kultów i praktyk tajemnych jako ochrona άρετή
1.6. Konieczność wiedzy religijnej dla dobrego władcy
2. Rola religii w ludzkiej άρετή według Arystotelesa
2.1. Koncepcja Boga a άρετή człowieka
2.2. Religia a άρετή

Zakończenie
Summary
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Bibliografia
Contents

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academiconWydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Seria: Scripta Philosophiae Classicae
Numer wydania: 1
Rok: 2015
Oprawa: twarda
Stron: 332

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować