Książka

Zenon Roskal: Kosmos chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu

W książce omawia się dzieje badań eksperymentalnych i towarzyszących im dociekań teoretycznych z zakresu astronomii i astrofizyki, które doprowadziły do powstania obrazu świata, który autor nazywa „chtonicznym”. Chodzi o obraz, według którego ta część świata, w której żyjemy – Ziemia i jej bezpośrednie otoczenie – zbudowana jest z takich samych składników co cała reszta kosmosu, a także podlega tym samym prawom przyrody. […]  Zenon Roskal  ma dobrą wiedzę z zakresu zarówno fizyki i astronomii, jak i filozofii nauki; potrafi też z tej wiedzy zrobić dobry użytek 

(prof. dr hab. Wojciech Sady)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Meteoryty w filozofii przyrody i w nowożytnym przyrodoznawstwie
1.1. Upadek meteorytu pod Ajgospotamoj w relacjach starożytnych doksografów
1.2. Krytyka arystotelesowskiej meteorologiki w kartezjańskiej filozofii przyrody
1.3. Recepcja hipotezy Chladniego w nowożytnych naukach przyrodniczych

2. Nebulium i koronium w świetle badań spektroskopowych
2.1. Koncepcje nebulium i koronium
2.2. Krytycy hipotezy nebulium
2.3. Upadek hipotezy koronium

3. Układ Słoneczny w radioastronomii i astronomii radarowej
3.1. Poszukiwania promieniowania radiowego Słońca
3.2. Fizyka jonosfery i programy radarowego badania Księżyca
3.3. Radarowe echo planet i korekty stałych astronomicznych

4. Osobliwe obiekty w kosmosie i nomologiczna jedność świata
4.1. Gwiazdy Wolfa-Rayeta i galaktyki Seyferta
4.2. Radioźródła i obiekty gwiazdopodobne
4.3. Blazary – BL Lacertae i lacertydy
4.4. Odkrycie gwiazd neutronowych

5. Formuła z Green Bank i program SETI
5.1. Geneza i charakterystyka programu Ozma
5.2. Konferencja w Green Bank i równanie Drake’a
5.3. Rewizja wartości współczynników w formule z Green Bank
5.4. Kryzys programu SETI i renesans paradoksu Fermiego

Zakończenie

Aneks
A. Teoria i empiria w nowożytnej i współczesnej astronomii
B. Egzemplifikacje tezy o uteoretyzowaniu danych empirycznych
C. Wybrane współczesne koncepcje realizmu naukowego
D. Predykcja i detekcja promieniowania neutralnego wodoru
E. Kontekst odkrycia promieniowania synchrotronowego

Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy
Summary

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2012
Oprawa: twarda
Stron: 308

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować