Książka Open Access

Agnieszka Kijewska: Księga pisma i księga natury. Heksaemeron Eriugeny i Todoryka z Chartres

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

„Księga pisma i księga natury. Heksaemeron Eriugeny i Todoryka z Chartres” – kolejna świetna monografia w Otwartym Dostępie Academicon. Autorka wychodzi z analizy filozofii Jana Szkota Eriugeny, a kończy na prezentacji myśli Teodoryka z Chartres, by pokazać, że w dziejach myśli filozoficznej istnieje zasadnicza ciągłość między wiekiem IX a XII.

Zachęcamy do lektury i do publikowania swoich prac w otwartym dostępnie na Academiconie! Nakład wielu cennych książek się wyczerpał lub egzemplarze gniją gdzieś w magazynie. Warto je zdigitalizować i otworzyć do nich dostęp. Niech powrócą do krwiobiegu naukowego. Propozycje digitalizacji książek można zgłaszać na adres: info@academicon.pl.

 

Kliknij, aby pobrać:

Nota prezentująca książkę: 

Mediewistyka rozumiana jako naukowe, systematyczne badanie dziejów średniowiecza, średniowiecznej kultury oraz myśli, jest stosunkowo młodą dziedziną badań. Bardzo powoli wyzwalano się z przesądów, które rozpowszechnili na temat średniowiecza myśliciele renesansu, a które podtrzymało oświecenie oraz XIX-wieczny racjonalizm. Okresem, który zdecydowanie najsłabiej jest wciąż opracowany jest myśl wczesnego średniowiecza, toteż na tym właśnie okresie skoncentruję się w tej pracy. Wychodząc z analizy filozofii Jana Szkota Eriugeny, a kończąc na prezentacji myśli Teodoryka z Chartres postaram się pokazać, że w dziejach myśli filozoficznej istnieje zasadnicza ciągłość między wiekiem IX a XII. Zarówno wiek IX, jak i wiek XII zostały przez historyków określone mianem „renesansu”; w literaturze przedmiotu mówi się o renesansie karolińskim oraz o renesansie chartryjskim. Niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem odrodzenia karolińskiego był Jan Szkot Eriugena. toteż właśnie jemu zostanie poświęcona pierwsza część pracy zatytułowana Heksaemeron Eriugeny. W części drugiej zatytułowanej Heksaemeron Teodoryka z Chartres postaram się na przykładzie Teodoryka zarysować najważniejsze cechy humanizmu oraz platonizmu szkoły w Chartres. W tej części zostanie także poruszone zagadnienie dziejów Szkoły katedralnej w Chartres oraz tego, czy zasadnie można wyróżnić specyficzny rodzaj humanizmu i platonizmu, który decydowałby o odrodzeniu chartryjskim (fragment pochodzi ze wstępu).

 

Właścicielem praw autorskich do książki jest Wydawnictwo KUL.

Agnieszka Kijewska, Księga pisma i księga natury. Heksaemeron Eriugeny i Todoryka z Chartres, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, 288 s.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.