Konferencje

Apokryficzność (w) filozofii

Zakład Filozofii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii w AJD w Częstochowie ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. „Apokryficzność (w) filozofii. Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne”, która odbędzie się w dn. 29–30 września 2016 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 Miejsce: Częstochowa
Czas: 29–30 września 2016
Termin zgłoszenia uczestnictwa: 30 czerwca 2016
Opłata: 400 zł

  Opis konferencji

W filozofii, jak w każdej ludzkiej aktywności, są tacy, którzy nie chcą lub nie potrafią kroczyć w równym szeregu. Los ich jest niepewny. Tylko nielicznych czeka wieczna sława buntowników w słusznej sprawie, którzy sprzeciwili się skostniałym tradycjom i skierowali myśl filozoficzną na nowe, żyzne tereny. W cieniu tego niewielkiego panteonu stoi zapomniana lub słabo znana reszta: outsiderów, odważnie stawiających czoła intelektualnemu establishmentowi swoich czasów, których spotkała banicja, ostracyzm, dobrowolna duchowa emigracja, administracyjne szykany, zmowa milczenia itd.

Jeszcze więcej jest tych, którzy swoje filozoficzne nieposłuszeństwo wyrażali w przezorny sposób, mądrze balansując swoją niepokorną myślą w wąskim pasie ziemi niczyjej między dozwolonym i zabronionym. Jest też liczna rzesza cichych odszczepieńców i indywidualistów, którzy źle czując się w mainstreamowym nurcie, wybierają los samotnych wilków stepowych i uprawiają filozofię na własny rachunek na jej pustynnych obrzeżach. W każdym też okresie twardy rdzeń ortodoksji otacza malowniczy pas filozoficznej cyganerii – oryginałów i odmieńców skłonnych do intelektualnej dezynwoltury. W końcu, na samych już obrzeżach myślowego nonkonformizmu działa kontrowersyjna podgrupa grafomanów, pozornych nowatorów i dyletanckich pseudoodkrywców, którzy swą intelektualną mizerię próbują przystrajać szatami niezrozumianych męczenników prawdy.

Pragniemy zainteresować Państwa tą stojącą na uboczu częścią twórczości intelektualnej, stanowiącą komplementarne dopełnienie podręcznikowych kart dziejów filozofii. Jako narzędzie porządkujące świat filozoficznej inności proponujemy nieco rozwiniętą, antyczną dychotomię kanon – apokryf. Ta wypróbowana heurystycznie opozycja pozwala na płaszczyźnie treściowych relacji między ideami dywersyfikować i hierarchizować myśl niepokorną i tą, która chodzi własnymi drogami. Dzieła apokryficzne, czyli te, które nie mieszczą się w swych własnych naukowych kanonach, nie znalazły się w nich z bardzo zróżnicowanych merytorycznie powodów. Można je ująć i skalować na polu wyznaczonym przez dwie wertykalne osie. Pierwsza z nich reprezentuje „odległość” i radykalizm odejścia dzieła apokryficznego od założeń obowiązującego kanonu: od drobnych przyczynkarskich „odchyleń”, przez poważne kontrpropozycje, po jawną buntowniczą herezję. Drugą oś porządkuje zróżnicowanie „mocy argumentacyjnej” (trudne do ponadhistorycznego oszacowania), uzasadniającej treści wychodzące poza kanon: od pseudonaukowych forteli, przez rzetelnie ugruntowane racje, po geniusz nowej ścieżki myślenia.

Serdecznie zapraszamy do namysłu i udziału w naszym projekcie.

 

 Rejestracja

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. (w ramach opłaty konferencyjnej pokrywamy koszty jednego noclegu oraz posiłków; zysk konferencji przeznaczony jest na częściowe pokrycie kosztów druku publikacji pokonferencyjnej). Wpłaty do 21.09.2016 r. na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Akademia im. J. Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać koniecznie swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty: konferencja „Apokryficzność”. Zgłoszenia i abstrakty o objętości ok. 1 strony (najprościej mailowo, organizatorzy zastrzegają sobie prawo oceny i selekcji abstraktów) prosimy kierować do 30.06.2016 r. na adres:

Zakład Filozofii
Akademia im. J. Długosza
42-200 Częstochowa
ul. Dominika Zbierskiego 2/4

 

Tagi

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować