Czasopismo

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 1 (75) 2021

Ukazał się nowy numer czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, którego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Studio DTP Academicon wykonało redakcję, korektę, skład i łamanie, przygotowanie do publikacji elektronicznej.

Wykonaliśmy:

  • redakcja,
  • korekta,
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do publikacji elektronicznej.
EBiS_2021_1_baner 1
EBiS_2021_1_baner 2
EBiS_2021_1_baner 3
EBiS_2021_1_baner 1 EBiS_2021_1_baner 2 EBiS_2021_1_baner 3

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
Wydanie elektroniczne
Stron: 127
Zob. spis treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ) wydawane jest w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) od 2002 roku, początkowo pod nazwą „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Innowacje. Inspiracje”. Pierwszym Redaktorem Naczelnym i założycielem EBiŚ jest prof. zw. dr hab. Danuta Cichy, wieloletni pracownik IBE. Do 2019 r. czasopismo wydawane było jako kwartalnik, od 2020 r. przyjęło formę półrocznika (dwa numery w roku).

W EBiŚ publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz dziedzin pokrewnych. Problematyka czasopisma obejmuje głównie następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna.

W czasopiśmie publikowane są także prace interdyscyplinarne oraz rozwiązania dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w szkole i samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Ważnym wątkiem tematycznym jest komunikacja i mediacja naukowa oraz popularyzacja wiedzy.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować