Czasopismo Ekonomia

Ekonomista, 2023 nr 3

Ukazał się nowy numer „Ekonomisty”. Studio DTP Academicon wykonało redakcję i korektę (w tym tekstów w języku angielskim), skład, łamanie i przygotowanie do druku.

Wykonaliśmy:

  • redakcja (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • korekta (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do druku.
EK_2023_3_baner 1
EK_2023_3_baner 2
EK_2023_3_baner 3
EK_2023_3_baner 1 EK_2023_3_baner 2 EK_2023_3_baner 3

Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Miejsce i data wydania: Warszawa, październik 2023
Stron: 96
Zob. spis treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


„Ekonomista” to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować