Książka

Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka”. Studio DTP Academicon wykonało projekt graficzny okładki, layout, skład i łamanie oraz przygotowało publikację do druku.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
Polityka migracyjna_baner_1
Polityka migracyjna_baner_2
Polityka migracyjna_baner_3
Polityka migracyjna_baner_1 Polityka migracyjna_baner_2 Polityka migracyjna_baner_3

Redakcja: Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek
Wydawca: 
Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
678
Oprawa: twarda


Publikację wyróżnia różnorodność podejmowanych tematów znakomicie ilustrujących spektrum najnowszych zainteresowań polskich badaczy zajmujących się kwestiami związanymi z szeroko rozumianą polityką migracyjną. Większość opracowań zawartych w zbiorze została przygotowana na podstawie pogłębionych badań autorskich, a w wielu wypadkach mamy do czynienia z prezentacją wybranych rezultatów kilkuletnich studiów realizowanych w ramach projektów badawczych. Wykorzystano starannie dobrany i przemyślany aparat pojęciowy, poprzez odwołanie się do paradygmatów badawczych charakterystycznych dla dyscyplin, które reprezentują autorzy. Należy zaznaczyć, iż w omawiany wielogłos środowiska migrantoznawczego wpisali się przedstawiciele różnych pokoleń badaczy. /…/ Ta wielopokoleniowość w sposób istotny wzbogaca dialog wewnątrz środowiska osób badających zjawiska migracyjne, które oceniam jako bardzo otwarte, a także świetnie ilustruje poszerzanie się i zmiany pól badawczych. Praktyce dialogu międzypokoleniowego towarzyszy w tym wypadku interdyscyplinarny dialog przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych badaniem różnych aspektów polityki migracyjnej: politologów, socjologów, etnologów/antropologów, historyków, prawników, ekonomistów, geografów, demografów i innych.
W rezultacie otrzymujemy pracę, która znacząco poszerza naszą wiedzę o różnych wymiarach polityki migracyjnej, odsłania nowe pola i optyki badawcze tego zjawiska, wreszcie dokumentuje integrację środowiska badaczek i badaczy migracji,a także bez wątpienia może przyczynić się do dalszego zacieśniania współpracy między nimi.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Schmidta – UAM Poznań.


 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować