Książka

Red. Stanisław Janeczek: Epistemologia

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Status metodologiczny i dzieje epistemologii
Renata Ziemińska
 (US), Historia epistemologii
Stanisław Judycki (UG), Epistemologia współczesna w kontekście historycznym
Józef Dębowski (UWM), Status metodologiczny epistemologii
Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Problem metody poznania realistycznego: abstrakcja czy separacja?
Marcin Tkaczyk OFMConv (KUL), Epistemologia w kontekście logiki i filozofii nauki
Arkadiusz Gut (KUL), Monika Chylińska (KUL), Epistemologia i psychologia
Józef Bremer SJ (Ignatianum/UJ), Epistemologia naturalistyczna. Między filozofią a kognitywistyką

Główne problemy epistemologii
Monika Walczak
 (KUL), Natura wiedzy. Charakterystyka z odniesieniem do epistemologii anglosaskiej
Robert Poczobut (UwB), Czynności i władze poznawcze. Dwa ujęcia – klasyczne i kognitywistyczne
Ryszard Kleszcz (UŁ), Empiryzm i aprioryzm, racjonalizm i irracjonalizm
Andrzej Nowakowski (UMCS), Współczesne koncepcje uzasadnienia przekonań
Ks. Roman Rożdżeński (UP JPII), Problem prawdy
Renata Ziemińska (US), Sceptycyzm
Damian Leszczyński (UWr), Współczesny antyfundamentalizm i jego trudności
Józef Dębowski (UWM), Metafizyczne odniesienia epistemologii – realizm a idealizm
Zygmunt Hajduk SDS (KUL), Aksjologiczny wymiar poznania (etyka nauki)
Ewa Odoj (KUL), Spory epistemologiczne we współczesnej filozofii religii
Ks. Miłosz Hołda (UP JPII), Epistemologia a argumentacja za istnieniem Boga

Rola poznania w kulturze
Paweł Kawalec
 (KUL), Poznanie w nauce
Ks. Jan Krokos (UKSW), Poznanie moralne a poznanie etyczne
Henryk Kiereś (KUL), Problem poznania w teorii sztuki
Ks. Piotr Moskal (KUL), Poznanie w religii

Z dydaktyki epistemologii
Antoni B. Stępień
 (KUL), Jak uprawiać i jak nauczać teorii poznania jako nauki filozoficznej?
Ks. Roman Rożdżeński (UP JPII), Aneks dotyczący problemu istoty poznania
Jacek Wojtysiak (KUL), Mój wykład z teorii poznania

Indeks osobowy (oprac. A. Starościc)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 4
Seria: Dydaktyka filozofii
Numer wydania: 1
Rok: 2015
Oprawa: miękka
Stron: 566

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować