Filozofia Książka

Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Temat kryzysu metafizyki, gorąco dyskutowany w XX wieku, przerodził się z czasem w hasło wprowadzające w teraźniejszość. Podobnie jak problem końca nowoczesności i postmodernizmu, tak również kryzys metafizyki jest uwikłany w spory pojęciowe. Teksty zgromadzone w niniejszym tomie reprezentują różne stanowiska filozoficzne i różny stopień radykalizmu w ich wyrażaniu. Metafizyka jest rozumiana i definiowana na wiele sposobów: raz uznawana za nadal wiodący przedmiot badań filozoficznych, innym razem – za przeżytek epoki modernistycznych wielkich narracji. Nie sposób jednak nie zauważyć, że debata nad upadkiem metafizyki – rzekomym czy autentycznym – podnosi temperaturę wyczerpanej, jak można by sądzić, dyskusji o miejscu metafizyki w świecie współczesnym.


Red.: Teresa Pękala
Tytuł: Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki
ISBN: 978-83-7784-642-1
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
Format: 240x140mm
Ilość stron: 404


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować