Filozofia Książka

Analogia w filozofii

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Spis treści:

Część I: O racjonalnym poznawaniu świata
Mieczysław A. Krąpiec OP – Podstawowe przestrzenie uprawiania filozofii
Andrzej Maryniarczyk SDB – Transcendentalia i pierwsze metafizyczne zasady fundamentem racjonalnego poznania świata
Henryk Kiereś – Poszukiwanie podstaw racjonalności poza kategoriami bytu, poznania i języka (w związku z tzw. przełomem postmodernistycznym)
Zofia J. Zdybicka USJK – Analogia i partycypacja w wyjaśnianiu rzeczywistości
Część II: Formy analogicznego poznawania rzeczywistości Transcendentalia czy transcendentalizm?
Zbigniew Pańpuch – Wprowadzenie do dyskusji
Bogusław Paź – Racjonalistyczne źródła transcendentalizmu I. Kanta
Piotr Jaroszyński – Transcendentalia a wartości
Jan Sochoń – Transcendentalia a egzystencjały – filozoficzny protokół rozbieżności
Wojciech Chudy – Transcendentalizm jako zasada poznawcza procesualizmu
Kategorie czy kategorializm?
Monika Walczak – Wprowadzenie do dyskusji
Peter Fotta OP – Kategorie Arystotelesa a poznanie istniejącego świata
Tadeusz Szubka – Kategorie językowe a problem racjonalnego poznania świata
Honorata Jakuszko – Aprioryczne kategorie Kanta a problem racjonalnego poznania świata
Stanisław Kiczuk – Niektóre kategorie logiczne a poznanie rzeczywistości
Przyczyny czy emanacjonizm?
Przemysław Gut – Wprowadzenie do dyskusji
Edward I. Zieliński OFMConv – Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna
Paweł Gondek – Znaczenie przyczyny celowej w wyjaśnianiu rzeczywistości
Jan Czerkawski – Zagadnienie przyczynowości w tradycji pokartezjańskiej
Analogia czy jednoznaczność?
Krzysztof Wroczyński – Wprowadzenie do dyskusji
Gabriela Besler – Analogiczność i racjonalność a metoda filozofii realistycznej M. A. Krąpca
Paweł Skrzydlewski – Analogia w determinacji praw ludzkiego działania praktycznego
Henryk Kiereś – Jednoznaczność/wieloznaczność czy analogia w teorii sztuki?
Agnieszka Lekka-Kowalik – Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej – możliwość powrotu do analogii?
Berthold Wald – Jedność osoby i pojęcie duszy u Arystotelesa
Część III: O potrzebę analogii w filozofii
Podsumowanie dyskusji sekcyjnych
Berthold Wald – Czy potrzebujemy dzisiaj filozofii metafizycznie uzasadnionej
Dlaczego metafizyki nie da się zastąpić hermeneutyką filozoficzną
Mieczysław A. Krąpiec – Analogia w filozofii


Red.: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski
ISBN: 83-60144-00-1
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2005
Ilość stron: 471


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować