Czasopismo Filozofia

Etyka, tom 60 nr 1 (2021)

etyka
Ukazał się nowy numer czasopisma „Etyka” wydawanego przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studio DTP Academicon wykonało redakcję, korektę, layout, skład i łamanie, a także przygotowało publikację do druku.

Wykonaliśmy:

  • redakcję i korektę
  • layout
  • skład i łamanie
  • projekt okładki
  • przygotowanie do druku
Etyka_2021_1_baner_1
Etyka_2021_1_baner_3
Etyka_2021_1_baner_2
Etyka_2021_1_baner_1 Etyka_2021_1_baner_3 Etyka_2021_1_baner_2

Wydawca: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Data opublikowania: 27.09.2022
Stron: 135

Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


 


„Etyka” to czasopismo naukowe publikujące artykuły z zakresu etyki teoretycznej, metaetyki, etyki stosowanej, historii etyki i historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, nauczania etyki oraz recenzje publikacji z zakresu etyki. Szczególny nacisk kładziony jest na oryginalność, klarowność i rzetelność badawczą publikowanych prac. „Etyka” jest wydawana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować