Filozofia Książka Teologia

Św. Tomasz z Akwinu: Dysputy o dobru

Ukazała się publikacja „Dysputy o dobru” św. Tomasza z Akwinu. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie, a także przygotowało książkę do druku.

Książka obejmuje dwie kwestie, 21 i 22, ze zbioru Akwinaty Quaestiones disputatae de veritate, dotyczące dobra (De bono) i pożądania dobra oraz woli (De appetitu boni et voluntate), udostępnione w języku oryginału: łacińskim i w przekładzie polskim, oraz tematyczne studia i komentarze. Tom zawiera również bibliografię przedmiotową, indeks osobowy i rzeczowy.

Kwestie te powstały w Paryżu w latach 1257-1259. W kwestii 21 De bono św. Tomasz stara się wyjaśnić, dlaczego dobro jest powszechną właściwością wszystkich realnie istniejących bytów, w czym przejawia się owo dobro bytów, dzięki czemu byty są dobre i jakie wynikają z tego konsekwencje dla rozumienia całej rzeczywistości. Kwestia 22 De appetitu boni et voluntate zawiera zagadnienia dotyczące pożądania dobra oraz woli. Chodzi o to, czy pożądanie dobra jest właściwe wszystkim bytom, czy tylko niektórym? Co jest przedmiotem właściwym pożądania? Czym jest owo pożądanie we wszystkich bytach, a w szczególności w bycie rozumnym, jakim jest człowiek? W jaki sposób konstytuuje się ów akt pożądania i co jest jego źródłem? Oprócz kwestii o dobru książka zawiera studia i komentarze na temat powszechności dobra, decyzji jako źródła ludzkiego działania, wolności człowieka oraz miłości dobra jako podstawy dynamizmu bytowego.

Choć dysputy problemowe były przeznaczone dla zaawansowanych filozofów, to jednak ze względu na egzystencjalnie ważną problematykę, która dotyka każdego człowieka, były i ciągle są szkołą właściwego rozumienia ludzkiego działania i źródłem wielu nowych inspiracji.

Zob. spis treści


Autor: Św. Tomasz z Akwinu
Tytuł: Dysputy o dobru
Przekład z jęz. łacińskiego: Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli: M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
Seria: Teksty-Przekłady-Komentarze
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Miejsce i rok wydania: Lublin 2019
Stron:
434
ISBN:
978-83-65792-16-7
Oprawa: twarda


Zamów książkę teraz


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
Dysputy o dobru_baner_1
Dysputy o dobru_baner_2
Dysputy o dobru_baner_3
Dysputy o dobru_baner_1 Dysputy o dobru_baner_2 Dysputy o dobru_baner_3

 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować