Filozofia Książka

Wiedza – wiara racjonalność Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno-teologicznej

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Opierając się na bardzo bogatym materiale, zaczerpniętym nie tylko z publika­cji, ale również z prywatnych archiwów i innych źródeł, autor książki przedstawia o wiele pełniejszy obraz zarówno kolei życiowych Drewnowskiego, jak i zainte­resowań naukowych oraz działalności publicystycznej, niż dotychczas znany. […] ważne jest jednak przede wszystkim szerokie i kompetentne przedstawie­nie „programu filozoficznego” oraz innych koncepcji naukowych filozofa. Dzięki temu, nawet jeśli całość programu wyda się trudna do przyjęcia, nadal ważność i odkrywczość może zachować wiele jego elementów. Ważnym celem tego filozofa była chęć odnowienia teologii. […] Była to nie tylko propozycja kontynuacji pewnego stylu teologicznego, ale też efekt krytyki kierun­ków, w których zmierzała teologia współczesna, zbyt daleko idąca w „egzystencjalistyczne zaczadzenie” i inne nierealistyczne oraz irracjonalne kierunki. Miał on świadomość, że aksjomatyzacja teologii jest zadaniem przyszłości, natomiast należy zaczynać od uściślania języka i procedur argumentacyjnych. Tym sposo­bem teologia zyska także kontakt z innymi naukami.

Z recenzji ks. dra hab. Zbigniewa Wolaka


Autor: Ks. Michał Adamczyk
ISBN: 978-83-7306-692-2
Miejsce i rok wydania:  Lublin 
Format: B5
Ilość stron: 500
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować