Aktualności Wywiady

Wywiad z prof. Andrzejem Półtawskim z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej” (odc. 2)

Prezentujemy drugi odcinek z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej", poświęcony prof. Andrzejowi Półtawskiemu. Wywiad przeprowadzili: prof. Arkadiusz Chrudzimski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagranie miało miejsce 28 stycznia 2013 w Krakowie w mieszkaniu Pana Profesora.

Prof. Andrzej Półtawski – filozof, teoretyk poznania, antropolog, etyk, tłumacz, ur. 22 II 1923 w Warszawie.

W 1938 ukończył III Miejskie Gimnazjum w Warszawie. Maturę (profil matematyczno-fizyczny) zdał w tajnym nauczaniu w 1940 (Państwowe Liceum im. T. Czackiego w Warszawie), następnie odbywał studia techniczne. Od 1942 był żołnierzem AK, brał udział w powstaniu warszawskim (Żoliborz). Po stłumieniu powstania więziony w obozie jenieckim Altengrabow k. Magdeburga. Po wojnie studiował filozofię na UJ pod kierunkiem R. Ingardena. Pracę magisterską obronił w 1950. Do 1956 pracował w budownictwie i przemyśle. W latach 1956–1957 na zlecenie IFiS PAN prowadził badania nad łac. rpsami filozoficznymi w BJ. W latach 1957–1970 pracował na UJ, najpierw jako starszy asystent, a od 1964 jako adiunkt w Katedrze Filozofii (u Ingardena). Tytuł doktora filozofii uzyskał na podstawie pracy Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a, napisanej pod kierunkiem Ingardena. Habilitował się na UJ w 1972 na podstawie pracy Świat, spostrzeżenie, świadomość. W latach 1973–1993 pracował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie jako adiunkt, a od 1980 jako docent. Od 1974 kierował Studium Teorii Poznania, w 1982 został kierownikiem Katedry Teorii Poznania. W latach 1965–1966 wykładał na UJ teorię literatury na kierunku filologii ang. i ros. Teorię poznania wykładał rownież w Studium Zakonu Dominikańskiego w Krakowie (1983–1992). Prowadził wykłady w International Academy of Philosophy w Irving (1982), w Liechtensteinie (1989), w Franciscan University of Steubenville (1991), w MEDO-Institute w Rolduc w Holandii. W 1985 otrzymał tytuł prof. Od 1993 jest prof. emerytowanym.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Tow. Filozoficznego, Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung, Sekcji Filozoficznej Krakowskiego PAN, International Academy of Philosophy (Irving, Texas), Papieskiej Rady Rodziny (Watykan).

Źródło: Marek Maciejczak, Półtawski Andrzej, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 415–418.


Arkadiusz Chrudzimski – magisterium na UKSW (wówczas ATK) u profesora Andrzeja Półtawskiego, doktorat i habilitacja na uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarji, od roku 2004 profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania: ontologia, epistemologia, teoria intencjonalności oraz historia szeroko rozumianej tradycji brentanowskiej. Współwydawca nowej edycji dzieł Brentana (Franz Brentano, Sämtliche veröffentlichte Schriften, Ontos-Verlag), oraz serii filozoficznej Phenomenology and Mind (Ontos-Verlag). Książki autorskie: Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden (Dordrecht: Klu­wer 1999), Intentionalitätstheorie beim frühen Brentano (Dordrecht: Klu­wer 2001), Die Ontologie Franz Brentanos (Dordrecht: Klu­wer 2004), Intentionalität, Zeitbewusstsein und Intersubjektivität (Frank­furt a.M.: Ontos 2005) oraz Gegenstandstheorie und Theorie der Intentionalität bei Alexius Meinong (Dordrecht: Springer 2007). Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (w latach 2002 i 2006) oraz Nagrody Premiera (w roku 2008).

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować