Aktualności Wywiady

Wywiad z prof. Andrzejem Grzegorczykim z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej” (odc. 1)

Prezentujemy pierwszy odcinek z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej”, poświęcony prof. Andrzejowi Grzegorczykowi. Wywiad przeprowadzili: prof. Piotr Gutowski i prof. Andrzej Biłat. Nagranie miało miejsce w domu prof. Grzegorczyka.

Wywiad rozpoczyna cykl wywiadów z nestorami polskiej filozofii. Został on przygotowany przez przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN prof. Piotra Gutowskiego, a zrealizowany przez portal Academicon we współpracy z TVP Lublin, patrona medialnego portalu. Nagranie miało miejsce 11 września 2012 w Warszawie w mieszkaniu Pana Profesora Andrzeja Grzegorczyka. Wywiad przeprowadzili: prof. Piotr Gutowski i dr hab. Andrzej Biłat, prof. WSPA.

 


W 2019 roku ukazała się książka W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne. Stanowi ona wybór publicystycznych i popularnych tekstów prof. Andrzeja Grzegorczyka (1922–2014) – wybitnego filozofa i logika, uczestnika Powstania Warszawskiego. To książka mądrościowa, dotycząca problemów uniwersalnych i ponadczasowych, skupiona na sześciu kręgach tematycznych: etyce myślenia (zasadach racjonalnego myślenia), wierze współczesnych oświeconych, odkrywaniu sensu świata i życia człowieka, jego egzystencjalnej postawie względem losu, który mu przypada w udziale, etyce współczucia oraz wyzwaniach moralnych współczesności. Tom uzupełniają wybrane eseje literackie, polemiki, wspomnienia i wiersze.

Więcej na temat książki można przeczytać > tutaj.


Zamów książkę teraz


* * *

Prof. Andrzej Grzegorczyk urodził się 22 sierpnia 1922 roku w Warszawie.

„Uczęszczał do szkoły katolickiej, następnie uczył się w liceum chemicznym i zdał maturę w 1940. Studiował fizykę oraz filozofię na tajnych kompletach UW. Magisterium z filozofii uzyskał w Krakowie. W latach 1946–1948 pracował w Warszawie jako asystent W. Tatarkiewicza; był też sekretarzem „Przeglądu Filozoficznego”. Jak wspominał, „sytuacja polityczna sprzyjała pozostawaniu w bezpiecznym kręgu logicznych i matematycznych spekulacji”, dlatego zainteresował się logiką. W 1950 obronił doktorat na podstawie pracy Przestrzenie topologiczne w bezpunktowych algebrach topologicznych, której promotorem był A. Mostowski. W Instytucie Matematycznym PAN po trzech latach został docentem (nie było wtedy habilitacji) na podstawie pracy Some Classes of Recursive Functions. W 1961 uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego, a w 1972 – prof. zwyczajnego. Kierował Działem Podstaw Matematyki w Instytucie Matematycznym PAN. Do 1968 pracował też na UW. W 1974 przeniósł się do IFiS PAN, gdzie w 1982 został kierownikiem Pracowni Etyki. W latach 1999–2003, już na emeryturze, był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych. Od końca lat 50. XX w. czynnie uczestniczył w kongresach z logiki, metodologii i z filozofii nauki. Najbardziej znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie są osiągnięcia G. w dziedzinie logiki matematycznej” [Stanisław Krajewski, Grzegorczyk Andrzej, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 456–457].

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować