Aktualności Wywiady

Wywiad z prof. Władysławem Stróżewskim z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej” (odc. 7)

Prezentujemy siódmy odcinek z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej”, poświęcony prof. Władysławowi Stróżewskiemu. Wywiad przeprowadził: dr Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagranie miało miejsce w bibliotece Collegium Maius UJ.

Prof. Władysław Antoni Stróżewski, ur. 8 czerwca 1933 roku w Krotoszynie, w Wielkopolsce. Ukończył gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim, a następnie rozpoczął studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1956 złożył pracę magisterską poświęconą Filozofii bytu w De divinis nominibus Pseudo-Dionizego Areopagity (pod kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego), dwa lata później, w 1958 obronił pracę doktorską Podstawy teorii piękna transcendentalnego (pod kierunkiem o. prof. Mieczysława A. Krąpca). Od 1956 roku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Współpracował z prof. Izydorą Dąmbską i prof. Romanem Ingardenem. W roku 1968, na podstawie pracy Z historii problematyki negacji uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, natomiast tytuł profesora dopiero w 1984 roku.

Profesor Stróżewski był (po 1981 roku) prodziekanem i dziekanem Wydziału Historyczno-Filozoficznego, dyrektorem Instytutu Filozofii UJ, a także dziekanem Wydziału Filozoficznego. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Należy do wielu towarzystw naukowych, od wielu kadencji przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu i prowadzi Kwartalnik Filozoficzny. Doktor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Władysław Stróżewski opublikował ok. trzysta prac, w tym takie książki, jak Istnienie i wartość, Dialektyka twórczości, Istnienie i sens, W kręgu wartości, Wykłady o Platonie, Ontologia, O wielkości, Wokół piękna, Logos, wartość, miłość oraz Existence, Sense, and Values.

Prof. Władysław Stróżewski mieszka w Krakowie i wciąż aktywnie uczestniczy w życiu akademickim i kulturalnym.

Dr Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, uczeń i bliski współpracownik prof. Władysława Stróżewskiego, od studiów związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym w 2002 roku obronił pracę doktorską pt. Zagadnienie prawdy transcendentalnej. W 2006 roku opublikował książkę Granice pojęciowe metafizyki. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt artykułów, jest także redaktorem kilku prac zbiorowych. Od 2006 roku redaktor naczelny czasopisma Polish Journal of Philosophy, a od 2011 serii wydawniczej Przewodniki po filozofii. Z żoną i synem mieszka w Wieliczce.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować