Książka

Marek Lechniak: Elementy logiki dla prawników

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Podręcznik stanowiący podstawę kursu logiki prawniczej, łączący problematykę semiotyczno-metodologiczną z zagadnieniami logiki formalnej. Zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma na celu kształcenie tak zwanych sprawności logicznych, dlatego w podręczniku znalazła się duża liczba przykładów, wyjaśniająca sposób postępowania w obliczu pewnego typu trudności.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Elementy semiotyki logicznej
1.1. Działy semiotyki logicznej
1.2. Znak
1.3. Język
1.4. Kategorie składniowe (syntaktyczne) wyrażeń
1.5. Nazwy
1.6. Zdania
1.7. Błędy związane ze słownym wyrażaniem myśli
1.8. Definicje

Rozdział 2. Elementy metodologii nauki
2.1. Przekonania a typy wiedzy ludzkiej
2.2. Pytania
2.3. Rozumowania
2.4. Warunki poprawności dyskusji

Rozdział 3. Elementy logiki formalnej
3.1. Wybrane pojęcia metalogiczne
3.2. Zerojedynkowe ujęcie rachunku zdań
3.3. Założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań
3.4. Aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań. Podstawowe pojęcia dotyczące własności systemów dedukcyjnych
3.5. Teoria zdań kategorycznych
3.6. Węższy rachunek predykatów
3.7. Wybrane pojęcia teorii zbiorów i relacji
3.8. Logiki nieklasyczne

Odpowiedzi do niektórych ćwiczeń
Literatura
Skorowidz

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 2
Rok: 2012
Oprawa: miękka
Stron: 266

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.