Książka

Red. Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski: W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej

1. Umysł i doświadczenie innych
MACIEJ TROJAN, JUSTYNA SZYMAŃSKA
Geneza i rozwój badań nad teorią umysłu u przedstawicieli innych gatunków
ROBERT PIŁAT Kategoria [TY]. Samoodniesienie i perspektywa drugo osobowa
ARKADIUSZ GUT Na czym polega specyficznie ludzki mindreading?

2. Doświadczenia graniczne i religijne
IRENEUSZ ZIEMIŃSKI
Śmierć człowieka a śmierć zwierząt… – stanowisko Montaigne’a
JUSTYNA HERDA Doświadczenia religijne w kontekście badań neurobiologicznych
JACEK WOJTYSIAK Czy zwierzęta mogą być religijne? O relacji: zwierzęta – człowiek – religia

3. Status bytu ludzkiego
JACEK LEJMAN
Socjobiologiczna bio-antropologia – mit… czy nowy paradygmat?
PRZEMYSŁAW GUT Nowożytna debata na temat wyjątkowości natury… bytu ludzkiego w relacji do zwierząt (stanowisko Kartezjusza)
MAREK SŁOMKA Wyróżniony status człowieka w przyrodzie i próby jego podważania. Zarys problematyki
ZUZANNA KIEROŃ Swoistość człowieka współczesnego… w oparciu o dane anatomiczne i morfologiczne. Perspektywa wertykalna

4. Język i komunikacja
ARKADIUSZ GUT
Język i komunikacja zwierząt (kognitywne implikacje)
PIOTR STALMASZCZYK Teoretyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej
JAN PLESZCZYŃSKI Wyobraźnia i porozumienie

5. Komunikaty studenckie
ŁUKASZ MICHOŃ
Problematyczność molekularnego podejścia w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania
MONIKA CHYLIŃSKA Egalitarne podejście do kreatywności… we współczesnych badaniach psychologicznych
JUSTYNA TRZEPIZUR Deficyty poznania społecznego… – przypadek osób chorych na schizofrenię paranoidalną
SŁAWOMIR PIOTR SKOCZEK Samooszustwo: między naturalizmem a antynaturalizmem
PAWEŁ PRUSKI Biologiczny determinizm w kontekście językowej teorii Noama Chomsky’ego
AGNIESZKA DĘBSKA Czy szympansy przypisują innym wiedzę i przekonania, a jeśli tak, to w jakim sensie?
PIOTR BIŁGORAJSKI Daniela Dennetta koncepcja heterofenomenologii… jako metody badania przeżyć świadomych
JUSTYNA RYNKIEWICZ Rola mimowolnych cielesnych przejawów osobowej perspektywy w komunikacji
SŁAWOMIR PIOTR SKOCZEK Introspekcja – poznanie samego siebie
ANNA SUT Zagadnienie moralnopodobnych sposobów… zachowania się zwierząt w ujęciu Szkoły Lorenza-Tinbergena

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 12
Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Numer wydania: 1
Rok: 2015
Oprawa: miękka
Stron: 428

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.