Skład Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

(członkowie z wyboru oraz członkowie PAN i AMU)

ks. prof. dr hab. Józef Bremer

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

prof. dr hab. Leszek Gawor

prof. dr hab. Adam Grobler

prof. dr hab. Adam Grzelinski

prof. dr hab. Piotr Gutowski

prof. dr hab. Jacek Hołówka

dr hab., prof. AI Tomasz Homa

dr hab., prof. UMCS Honorata Jakuszko

dr hab., prof. UŁ Elżbieta Jung

dr hab., prof. UŁ Andrzej Kaniowski

dr hab., prof. KUL Paweł Kawalec

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

dr hab., prof. UZ Stefan Konstańczak

prof. dr hab. Roman Kubicki

dr hab., prof. UKW Dariusz Łukasiewicz

dr hab. Piotr Mazur

ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Mączka

prof. dr hab. Andrzej Noras

s. dr hab. Tereza Obolevitch

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

prof. dr hab. Andrzej Szahaj

dr hab., prof. UAM Antoni Szczuciński

prof. dr hab. Tadeusz Szubka

ks. dr hab., prof. UKSW Adam Świeżyński

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

dr hab. Michał Wierzchoń – AMU

prof. dr hab. Jan Woleński – PAN

dr hab., prof. UMK Ryszard Wiśniewski

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

prof. dr hab. Paweł Zeidler

prof. dr hab. Renata Ziemińska

 

Skład Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych w kadencji 2016–2019

 

prof. dr hab. Piotr Gutowski  (KUL) – przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Szubka  (USz) – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (UW) – zastępca przewodniczącego

 

prof. dr hab. Adam Grobler – przewodniczący Komisji ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania.

ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Mączka – przewodniczący Komisji ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki

 

prof. dr hab. Adam Grzeliński

dr hab., prof. UŁ Elżbieta Jung

prof. dr hab. Roman Kubicki

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

prof. dr hab. Renata Ziemińska – sekretarz

 

Skład Komisji Wyborczej (na wybory w r. 2019)

dr hab., prof. UKW Dariusz Łukasiewicz

dr hab. Piotr Mazur

dr hab., prof. UŁ Maciej Kaniowski

prof. dr hab. Paweł Zeidler

 

Eksperci Komitetu wybrani na posiedzeniu plenarnym 11 marca

prof. dr hab. Adam Chmielewski

dr hab., prof. IFiS PAN Marcin Miłkowski

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek

dr Katarzyna Kuczyńska

dr Marcin Będkowski

dr Emanuel Kulczycki

dr Artur Szutta

mgr Paweł Mroczkiewicz