Skład Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

prof. dr hab. Chmielewski Adam, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Chrudzimski Arkadiusz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Grobler Adam, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Grzeliński Adam, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Gutowski Piotr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr hab. Homa Tomasz, Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Janeczek Stanisław

prof. dr hab. Jung Elżbieta, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Kaczmarek Janusz, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Kaniowski Andrzej Maciej Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Kawalec Paweł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Kleszcz Ryszard, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Kubicki Roman, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Łukasiewicz Dariusz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Profesor dr hab. Łuków Paweł Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Miklaszewska Justyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Miłkowski Marcin, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Murawski Roman, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Noras Andrzej Jan, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Obolevich Tereza, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Odrowąż-Sypniewska Joanna, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Sady Wojciech

prof. dr hab. Szahaj Andrzej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Szubka Tadeusz, Stefan Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Szutta Artur, Uniwersytet Gdański

dr hab. Świeżyński Adam, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Tyburski Włodzimierz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Walczak Monika, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Wójtowicz Krzysztof, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ziemińska Renata, Uniwersytet Szczeciński