Informacja o wyborach do Komitetów Naukowych PAN

Pismo Dziekana Wydziału I PAN

List przewodni


W dniu 9 czerwca 2018 r. zmarł prof. Miłowit Kuniński, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, w latach 2008–2011 członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle zasłużony dla filozofii. Niech spoczywa w pokoju.


Dnia 23 lutego 2018 odbyło się w Warszawie pierwsze zebranie Komitetu Programowego XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, którego KNF jest współorganizatorem. Zjazd odbędzie się w dniach 9–13 września 2019 roku (poniedziałek-piątek) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W skład Rady Programowej XI Zjazdu wchodzą ze strony organizatorów: Monika Walczak (przewodnicząca), Stanisław Janeczek, Marek Lechniak; ze strony KNF: Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka, Krzysztof Wójtowicz; ze strony PTF: Władysław Stróżewski, Barbara Markiewicz, Magdalena Gawin oraz przewodniczący poprzedniego Zjazdu: Krzysztof Brzechczyn z UAM.


W dniu 26 stycznia 2018 na posiedzeniu KNF omówiono założenia podstawy programowej do nauczania filozofii w szkołach średnich. Od 2019 roku filozofia będzie nauczana jako tzw. przedmiot obowiązkowy do wyboru (z grupy trzech przedmiotów: filozofia, muzyka, plastyka), w wymiarze 30 godzin, w pierwszym semestrze pierwszej klasy szkoły średniej. Decyzja o nauczaniu filozofii będzie zależała od dyrekcji szkoły.


Dnia 20 października 2017 KNF zaopiniował pozytywnie kandydaturę prof. Petera Simonsa – wybitnego filozofa, znawcy i propagatora filozofii polskiej – na członka zagranicznego PAN. Zarówno Wydział I PAN, jak i Zgromadzenie Ogólne PAN zaakceptowały jego kandydaturę.


W kwietniu 2016 minister MNiSW Jarosław Gowin nominował wiceprzewodniczącego KNF PAN prof. Tadeusza Szubkę do nowej Rady Naukowej Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


W kwietniu 2016 prezydium KNF PAN ustaliło zasady starania się o patronat KNF PAN nad konferencjami i innymi przedsięwzięciami związanymi z filozofią.


Na pierwszym roboczym posiedzeniu plenarnym w dniu 11 marca Komitet m.in.:

  1. przyjął regulamin i plan pracy na bieżący rok,
  2. ustanowił dwie komisje, wybrał ich przewodniczących, członków i ekspertów,
  3. powołał jednogłośnie prof. Jacka Hołówkę na redaktora Przeglądu Filozoficznego na czteroletnią kadencję 2016–2019.

Omówiono także rezultaty spotkania kierownictwa KNF z wiceministrem Aleksandrem Bobką oraz zasygnalizowano najważniejsze kwestie, które należy w najbliższym czasie podjąć:

  • działania promocyjne filozofii w Internecie (w związku z niżem demograficznym i trudną sytuacją wielu instytutów filozofii),
  • zabiegi mające na celu zwiększenie obecności filozofii w szkołach (w związku z rządowymi planami reformy szkolnictwa),
  • starania o finansowanie dobrych przekładów najważniejszych dzieł literatury filozoficznej (na wzór dawnego BFF i BWF) na język polski oraz o powstanie profesjonalnych, nowoczesnych podręczników z zakresu różnych dyscyplin filozoficznych, które nie stanowiłyby zbioru monograficznych artykułów, lecz nastawione były na potrzeby studentów.

Dnia 14 lutego 2016 r. przewodniczący KNF PAN wystosował do Zespołu Specjalistycznego do Oceny Czasopism Naukowych pismo o następującej treści:

[kliknij, aby pobrać dokument]


Uchwała Komitetu Nauk Filozoficznych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu działania Komitetu Nauk Filozoficznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na rok 2016


Protokół z inauguracyjnego posiedzenia KNF w dniu 19 stycznia 2016 roku