Czasopismo Ekonomia

Ekonomista, 2023 nr 1

Ukazał się nowy numer „Ekonomisty”. Studio DTP Academicon wykonało redakcję, korektę, skład, łamanie i przygotowanie do druku.

Wykonaliśmy:

  • redakcja (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • korekta (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
EK_2023_1_baner 1
EK_2023_1_baner 2b
EK_2023_1_baner 3
EK_2023_1_baner 1 EK_2023_1_baner 2b EK_2023_1_baner 3

Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Miejsce i data wydania: Warszawa, marzec 2023
Stron: 119
Zob. spis treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować