Filozofia nie jest zwykłą nauką humanistyczną – istnieje wątpliwość, czy w ogóle można  ją nazwać nauką humanistyczną. Jej dyscyplinami są m. in. logika, epistemologia, ontologia, etyka, estetyka czy historia filozofii. Tutaj możesz dowiedzieć się, czym zajmują się różne dyscypliny filozoficzne i jakimi problemami zajmują się filozofowie.