Arystoteles – jeden z najwybitniejszych filozofów starożytnej Grecji – mówił, że ludzie wykształceni różnią się od niewykształconych tym, czym żywi od umarłych. Wykształcenia nie można jednak sprowadzić do zdobycia wiedzy i umiejętności technicznych. Z faktu, że ktoś posiadł umiejętność klonowania człowieka nie wynika, że bez ograniczeń wolno mu lub że powinien klonować ludzi. W mądrych wyborach,mądrym postępowaniu, mądrze organizowanym życiu indywidualnym lub społecznym wiedza naukowa stanowi zaledwie jeden z wielu czynników, a filozofia jest płaszczyzną racjonalnego rozważania ich wszystkich.

 

Józef Maria Bocheński: Podręcznik mądrości tego świataLeszek Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie – Sokrates


Mieczysław A. Krąpiec OP: O człowieku

Jan Hartman: Co Ty wiesz o filozofii? Mądrość