Książka Nowość wydawnicza

Fundusz Kościelny w latach 1950–1989

Kościół i pieniądze. Czy może być ciekawszy temat? Finanse kościelne od zawsze budziły zainteresowanie. Dlatego gorąco polecamy książkę Michała Zawiślaka pt. „Fundusz Kościelny w latach 1950–1989”. W monografii autor omawia temat w sposób rzetelny i wyczerpujący. Zapewniamy, że język prawniczy oraz szczegółowo opisany kontekst historyczny nie będzie stanowił problemu dla czytelnika, gdyż konkretne dane zostały przedstawione w przystępny sposób w postaci tabel i zestawień. Dlaczego powstał Fundusz Kościelny, czemu służy i czy jego wydatki były kontrolowane przez niezależne organy? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi znajdują się w tej publikacji.

 Tytuł: Fundusz Kościelny w latach 1950–1989
Autor: Michał Zawiślak
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
406
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-953549-6-0
DOI: 10.52097/acapress.9788395354960


Zamów książkę teraz


Wydatkowanie_srodkow_baner 1
Wydatkowanie_srodkow_baner 3
Wydatkowanie_srodkow_baner 2
Wydatkowanie_srodkow_baner 1 Wydatkowanie_srodkow_baner 3 Wydatkowanie_srodkow_baner 2


W pracy autor postanowił udowodnić zasadniczo dwie tezy. Zgodnie z pierwszą z nich w badanym okresie 1950–1989 środki Funduszu Kościelnego były wydatkowane niezgodnie z przepisami tworzącej go ustawy. Natomiast drugą tezę stanowi twierdzenie, że w okresie 1950–1989 Fundusz Kościelny służył jako finansowe zaplecze dla realizacji polityki wyznaniowej. Za ważne zadanie badawcze uznano również ukazanie stopnia podporządkowania Funduszu Kościelnego Urzędowi do Spraw Wyznań.

Ze Wstępu


Zob. Spis treści


KILKA SŁÓW O AUTORZE

Michał Zawiślak – absolwent KUL (2007), doktor nauk prawnych (2011), radca prawny (2015). Wspólnie z ks. prof. P. Staniszem jest polskim korespondentem projektu EUREL (Religions in Europe, www.eurel.info). Był członkiem komitetu organizacyjnego wielu międzynarodowych konferencji naukowych m.in. Religion and Territory (Manchester, 2012); Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich (Lublin, 2014); Formatting non-religion in late modern society – Institutional and Legal Perspectives (Oslo, 2018). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Od 2009 r. prowadzi wykłady z prawa wyznaniowego na Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować