Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania

Celem komisji jest monitorowanie wszelkich zagadnień związanych z badaniami w zakresie filozofii, np. ocena kryteriów przyznawania grantów, całościowa ocena tematów zgłaszanych w różnych typach grantów i tematów podejmowanych w pracach doktorskich i habilitacyjnych i ich relacji do badań podejmowanych w innych krajach, analiza zasadności punktacji przyznawanej poszczególnym czasopismom filozoficznym itp.

 

Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Adam Grobler

Członkowie

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, dr hab., prof. UKW Dariusz Łukasiewicz, dr hab. Michał Wierzchoń

Eksperci

prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, dr hab., prof. IFiS PAN Marcin Miłkowski, dr Emanuel Kulczycki

 

Komisja ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki

Celem komisji jest monitorowanie problemów związanych z obecnością i nauczeniem filozofii i etyki (jako fragmentu filozofii wyróżnionego w procesie kształcenia młodzieży) na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od szkół podstawowych i gimnazjów, poprzez szkoły średnie,  szkoły wyższe i coraz popularniejsze uniwersytety trzeciego wieku.

 

Skład Komisji

Przewodniczący

ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII

Członkowie

prof. dr hab. Andrzej Noras, dr hab. Piotr Mazur, dr hab., prof. UAM Antoni Szczuciński, dr hab., prof. UZ Stefan Konstańczak, dr hab., prof. UŁ Andrzej Kaniowski

Członkowie

dr Katarzyna Kuczyńska, dr Artur Szutta, mgr Paweł Mroczkiewicz