Książka Nowość wydawnicza

Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym

Ochrona uczuć religijnych
Książka Grzegorza Tylca została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon. Zawiera ona rozważania dotyczące zakresu ochrony uczuć religijnych na podstawie przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. Oprócz ogólnych zagadnień związanych z ochroną dobra osobistego w postaci uczuć religijnych poruszone zostały również kwestie ochrony przed dyskryminacją z powodów religijnych w działalności pracowniczej realizowane na podstawie prawa cywilnego oraz związane z tym zagadnienia procesowe. Opracowanie zawiera także obszerne omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego opisywanego problemu.

Tytuł:  Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym
Autor: Grzegorz Tylec
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2022
Stron: 
214
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62475-89-6
DOI: 10.52097/acapress.9788362475896


Zamów książkę teraz


Ochrona_baner 1
Ochrona_baner 2
Ochrona_baner 3
Ochrona_baner 1 Ochrona_baner 2 Ochrona_baner 3

W wielokulturowych współczesnych państwach europejskich coraz więcej problemów wywołuje interpretacja zasady wolności sumienia i wyznania. Ta powszechnie akceptowana na Starym Kontynencie zasada jest bardzo różnie rozumiana w różnych jego częściach. Wiele wątpliwości budzi zagadnienie ochrony uczuć religijnych. W Polsce ochronę wolności sumienia i wyznania gwarantują Konstytucja oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, a ochrona ta jest realizowana na gruncie prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. […] W zamierzeniu autora niniejsze opracowanie ma stanowić przyczynek do debaty naukowej dotyczącej konstrukcji dóbr osobistych w prawie polskim, a jednocześnie być głosem w debacie na temat granic wolności religijnych oraz ich współczesnych zagrożeń.

Wstęp


Zob. wstęp, spis treści

Zob. recenzję autorstwa dr. hab. Wojciecha Lisa, która ukazała się w czasopiśmie Prawo w Działaniu”


KILKA SŁÓW O AUTORZE

Grzegorz Tylec – prawnik, radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym oraz prawie ochrony własności intelektualnej, doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Języka Retoryki i Prawa Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech monografii, współautor komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej oraz komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować