Open Access Publikacje

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7

Wydawnictwo Liberi Libri opracowało i wydało publikację, która stanowi dostosowanie stylów APA 7 do reguł języka polskiego.
  • Autorzy: Ewa Skimina, Justyna Harasimczuk i Jan Cieciuch
  • Sposób cytowania: Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7.Warszawa: Liberi Libri. DOI: 10.47943/lib.9788363487560

Publikacja w formacie PDF


Ze wstępu

Zasady regulujące styl i edycję naukowego tekstu psychologicznego wysyłanego do publikacji zostały skodyfikowane w Publication Manual of the American Psychological Association. Często w skrócie są one nazywane regułami lub standardami APA. Jest to zestaw reguł dotyczących tekstu wysyłanego do publikacji do większości anglojęzycznych naukowych czasopism psychologicznych. Reguły APA są co jakiś czas uaktualniane. Najnowsze, siódme wydanie ukazało się w 2020 r.

W oparciu o poprzednie, szóste wydanie Publication Manual of the American Psychological Association Justyna Harasimczuk i Jan Cieciuch opracowali Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, które zostały wydane w 2012 r. Ponieważ niektóre reguły APA (dotyczące przecież języka angielskiego) były niezgodne z regułami języka polskiego, publikacja Harasimczuk i Cieciucha (2012) zawierała dostosowanie reguł APA do reguł języka polskiego. Współpracownikami w zakresie tych dostosowań byli: językoznawca prof. Mirosław Bańko oraz księgoznawca dr Adam Wolański. Dzięki temu proponowany tam jednolity system reguł edytorskich był coraz powszechniej stosowany w Polsce przez wydawnictwa i redakcje czasopism oraz w pracach dyplomowych z zakresu psychologii. Ze względu na liczne zmiany wprowadzone w siódmym wydaniu Publication Manual of the American Psychological Association postanowiliśmy zaktualizować również polską wersję standardów.

Pragniemy podkreślić, że niniejsza publikacja stanowi zbiór zasad dotyczących przygotowania przez autora tekstu naukowego do jego złożenia w wydawnictwie. Natomiast wydawnictwa w ostatecznej wersji wydawanych książek lub czasopism mogą stosować reguły różniące się od reguł APA. Dotyczy to np. numeracji śródtytułów w monografiach (por. część 1.1.1). Ich obecność – choć niezalecana przez reguły APA – może zwiększać uporządkowanie dłuższego tekstu i wydawnictwa mogą je stosować, zwłaszcza w przypadku monografii. Dotyczy to też niepublikowanych prac magisterskich.

[…]

Przygotowując tę publikację, wzorowaliśmy się na Podstawowych standardach edytorskich naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk i Cieciuch, 2012). Zachowaliśmy ich strukturę, nieco ją rozszerzając, pozostawiając także znaczne części tekstu na temat tych regulacji, które nie uległy zmianie. Naszym celem było utrzymanie jak największej zgodności reguł obowiązujących w języku polskim z regułami obowiązującymi w języku angielskim przy zachowaniu zasad polskiej pisowni. Zmiany nie ominęły żadnego z rozdziałów Standardów. Zalecamy zatem dokładne zapoznanie się z całą treścią niniejszej publikacji. Szczególnej uwadze polecamy zmiany, które wprowadzono w następujących zakresach:

  • formatowanie śródtytułów (część 1.1.1)
  • odsyłacze do prac dwóch oraz trzech lub więcej autorów (część 2.1.2)
  • zapis tytułów tabel i rysunków oraz ich adnotacji (część 7)
  • zapisy bibliograficzne, w tym: sposób zapisu numeru DOI i niewskazywanie miejsca wydania w zapisach bibliograficznych dotyczących publikacji książkowych (część 8.1).

Dodatkowo w niniejszych Standardach wprowadziliśmy szereg uzupełnień. Pojawił się nowy rozdział dotyczący formatowania list uporządkowanych (część 6) oraz kilka nowych podrozdziałów, w tym podrozdział omawiający dwa warianty umieszczania w tekście tabel i rysunków (część 7.2) i podrozdział zawierający dodatkowe informacje na temat tworzenia zapisów bibliograficznych (część 8.2). Ponadto dodaliśmy Załącznik C, w którym na przykładzie fragmentów psychologicznego artykułu naukowego demonstrujemy zastosowanie wybranych reguł omawianych w niniejszej wersji Standardów.

[…]

Publikacja w formacie PDF


Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (treść licencji jest > tutaj).

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować