Książka Open Access Publikacje

Wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych – rekomendacje i dobre praktyki

Ukazała się publikacja elektroniczna Wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych – rekomendacje i dobre praktyki. Studio DTP Academicon wykonało skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • redakcja i korekta
  • skład i łamanie

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: Warszawa 2023
Stron: 219


Zobacz publikację w otwartym dostępie


Fragment ze strony wydawcy:
„Adresatami publikacji Wsparcie w podnoszeniu umiejętności podstawowych rekomendacje i dobre praktyki są przede wszystkim przedstawiciele instytucji zarządzających programami regionalnymi odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wdrażających Zalecenie Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności, ale również podmioty bezpośrednio wspierające osoby dorosłe. Może ona również służyć innym osobom oraz instytucjom zajmującym się bezpośrednim wsparciem osób dorosłych w ramach edukacji pozaformalnej”.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować